Primăria Cluj Napoca a pierdut aproape 40 de hectare de teren în favoarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj Napoca. ”Pierdut” este impropriu spus pentru că administrația locală nu deținea terenurile respective, ci le dosea în speranța că hoția imobiliară va trece neobservată. Chiar dacă universitatea era îndreptățită să devină proprietarul suprafețelor respective a fost nevoie de ani de procese pentru ca acest lucru să se întâmple.

În urmă cu peste 10 ani, USAMV s-a adresat Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate Cluj Napoca cerând mai multe suprafețe de teren (361,52 ha teren agricol și 138,18 ha pădure).

În 2009, Universitatea a revenit cu o cerere în care a detaliat suprafețele de teren asupra cărora considera că avea dreptul.

În 2015, primăria clujeană a răspuns că cererea a fost respinsă pentru că în cadrul ei USAMV nu a prezentat nicio dovadă care să arate cu este proprietarul suprafețelor de teren și că, mai mult, administrația locală este administratorul terenurilor.

În cadrul contestației la răspunsul primit s-a arătat că o dovadă concretă este extrasul de carte funciară unde USAMV figurează ca proprietar al bunurilor, alături de statul român. Potrivit prevederilor Titlului VI art. 9 alin. 3 din Legea 247/2005 terenurile care au aparținut Academiei Române, universităților, instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol și unităților de cercetare în 1945 revin în proprietatea acestora.

Ulterior, calitatea USAMV de proprietară a fost confirmată prin două ordine emise de către Ministerul Educației și Cercetării. Ambele ordine stabilesc că se va proceda la intabularea terenurilor cuprinse în anexele la cele două ordine și care se aflau în proprietatea USAMV.

Cu toate acestea, ambele Comisii de reconstituire a dreptului de proprietate, cea locală și cea județeană, au ignorat dovezile depuse de USAMV, rezumându-se să menționeze că universitatea clujeană nu are calitatea de persoană îndreptățită la reconstituire.

Un judecător de fond funciar a scăpat din vedere CF-ul

Astfel că s-a ajuns la un proces deschis de USAMV împotriva celor două comisii, locale și județene, de stabilire a dreptului de proprietate.

Potrivit reprezentanților comisiilor, terenurile nu au putut fi retrocedare pentru că unele se află într-o zonă sistematizată, altele se află în incinta USAMV sau fac parte din zona verde a orașului, altele se identifică cu o parte din Cimitirul Mănăștur. Însă, zeci de hectare de teren ar fi putut fi retrocedate, dar cei din comisiile locale au preferat să țină ascunse aceste suprafețe.

Motivul este simplu: reprezentanții administrațiilor publice capătă comisioane substanțiale dacă facilitează deschiderea de obiective (spații de depozitare, mall-uri, etc) în concesiunile pe care le acordă diferitelor firme.

În prima fază a procesului, cei de la USAMV au fost trimiși la plimbare.

În opinia magistratului de la Judecătoria Cluj Napoca, care a respins cererea celor de la USAMV, universitatea nu a făcut dovada modului de dobândire a dreptului de proprietate și în realitate înscrierile din cartea funciară indică ca proprietar tabular Statul Român, imobilele fiind doar în administrarea Institutului Agronomic din Cluj.

”În mod evident, terenurile revendicate nu constituie baza materială a reclamantei, acestea fiind terenuri aflate în zone sistematizate ocupate cu blocuri, întabulate cu numere cadastrale noi în favoarea altor persoane sau care constituie domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca (respectiv o parte spații verzi și o parte Cimitirul Mănăștur). (…) Ca urmare, instanța apreciază acțiunea reclamantei ca neîntemeiată urmând a o respinge cu această motivare”, arată motivarea judecătorească dată de PÎRVU Ecaterina-Elena.

Punctele tari de prin sertarele primăriei imobiliare

După ce USAMV a contestat decizia Judecătoriei Cluj Napoca, la tribunal decizia de respingere a fost întoarsă cu 180 de grade.

DOICA Alin-Florin și TATU Oana-Claudia au admis cererea celor de la USAMV și, cu titlu definitiv, au hotărât că universitatea clujeană este îndreptățită să fie pusă în proprietate cu 38 de hectare de teren aflate pe teritoriul Municipiului Cluj Napoca

În contestația adresată acestei instanțe, USAMV critică faptul că în sentința dată de judecătorie nu s-a concluzionat faptul că, USAMV Cluj-Napoca ar fi avut doar un drept de administrare asupra terenurilor înscrise în CF 20254 Cluj, ci instanţa a respins acţiunea „neputând reţine (…) calitatea de proprietar a reclamantei asupra imobilului în litigiu. Potrivit considerentelor „imobilul era Intabulat sub B+6, în anul 1945, dreptul de proprietate în favoarea Statului Român, Academia de înalte Studii Agronomice Cluj”, arată contestația.

Cei doi judecători de la Tribunalul Cluj au dispus efectuarea unui raport de expertiză pentru a vedea concret care sunt suprafețele de teren care ar putea fi retrocedate.

”Raportat la concluziile expertului instanța va cerceta pe rând parcelele litigioase din perspectiva destinației agricole pe care o aveau la  momentul de referință al anului 1945 și a posibilității de restituire în întregime sau parțial dat fiind faptul că o parte din terenurile în discuție au fost dobândite deja de către apelantă, dar și a modalității de restituire în natură sau prin echivalent în condițiile în care acestea sunt ocupate de către construcții”, arată dispoziția instanței.

Printre parcelele identificate de expert se numără o suprafață de teren  liberă de 7007 mp care se află în interiorul Bazei sportive Transilvania, fără a fi însă înregistrată în cartea funciară. În privința acestei suprafețe Comisia locală Cluj-Napoca a arătat că nu este la dispoziția sa, în condițiile în care se regăsește potrivit planurilor întocmite de către expert în conturul nr cadastral 267880 aflat în proprietatea statului român. Baza sportivă respectivă îi aparține lui Mircea Timofte, patronul Transilvania Construcții, una dintre firmele de casă ale administrației Boc. 

O altă suprafață de 5074 mp situată în trei amplasamente  se află în zona cuprinsă între aleea Brateș şi strada Frasinului. Raportul arată că nu sunt amplasate construcţii, fiind o zonă cu pomi şi tufişuri.

Cu toate acestea, intimata Comisia locală a municipiului Cluj-apoca a arătat că nici aceste teren nu este la dispoziția sa, imobilul având destinația de alei și spații verzi.

De asemenea, alte parcele generoase de teren se află împrejmuite de Compania de apă Someș S.A., sau Valea Gârboului.

Adunate, toate terenurile identificate de expert și care, în virtutea acestei decizii judecătorești, vor ajunge în patrimoniul USAMV sunt în suprafață de aproximativ 38 de hectare.

Noroc cu tribunalul

”Față de cele ce preced, în temeiul art.53 alin.2 din Legea 18/1991 va admite plângerea formulată de către reclamanta Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară Cluj-Napoca (USAMV) împotriva pârâtelor Comisiei Locale de stabilire a dreptului de proprietate Cluj-Napoca și Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj și în consecință va anula în parte Hotărârea nr. 91/07.04.2015 pronunţată de către  pârâta Comisia judeţeană Cluj, dispunând reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei asupra terenurilor arătate anterior. În baza art.453 alin.2 C.pr.civ, reținând culpa procesuală parțială a pârâtelor le va obliga să achite apelantei câte 10.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli de judecată parțiale în apel reprezentând o parte din onorariul achitat expertului în cuantum total de 32.000 lei, în limita pretențiilor admise”, arată o parte din hotărârea dată de Tribunalul Cluj cu titlu definitiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here