În 2017 au fost înregistrate 6.365 sesizări privind activitatea şi conduita judecătorilor şi procurorilor, 5.921 fiind sesizări noi iar 444 reveniri la sesizări anterioare; întrucât această ultimă categorie de sesizări le include şi pe acelea privind unele aspecte noi, au fost efectuate verificări suplimentare faţă
de lucrările iniţiale.

Un număr consistent de sesizări au avut, şi în 2017, încălcarea normelor de procedură, modul de instrumentare şi soluţionare a cauzelor, tergiversarea soluţionării acestora, precum şi redactarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti.

În 2017, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în 105 cazuri, ceea ce reprezintă o scădere cu mai mult de jumătate faţă de anul 2016. Scăderea relevă o atenţie sporită în examinarea cazurilor de care Inspecţia Judiciară ia cunoştinţă prin diverse surse (sesizări scrise informe, relatări mass media ş.a.). În selectarea cazurilor pentru care se dispune sesizarea din oficiu se realizează o evaluare a posibilei tangenţe cu domeniul de competență al Inspecţiei Judiciare.

Din totalul sesizărilor înregistrate în perioada de referință, 217 au fost redirecţionate către instituţiile competente, 1.287 au fost clasate ca informe (95% dintre sesizări sunt clasate pentru lipsa semnăturii) iar pentru 64 au fost întocmite răspunsuri administrative.

Proceduri disciplinare privind judecători

a. faţă de judecătorii de la judecătorii

În 19 lucrări (2 sesizări din oficiu + directe, 3 din oficiu şi 14 directe) a fost efectuată cercetarea disciplinară faţă de 18 judecători de la 17 judecătorii (2 judecători de la judecătoriile Buzău şi Hârşova; câte unul de la judecătoriile Braşov, Bucureşti S1, Bucureşti S5, Buftea, Cluj-Napoca, Constanţa, Focşani, Gherla, Giurgiu, Piatra Neamţ, Piteşti, Săveni, Tg Mureş, Tg Secuiesc, Topliţa) pentru 29 fapte – 10 prevăzute de lit. h), 4 prevăzute de lit. i), câte 3 prevăzute de lit. f) şi t); câte 2 prevăzute de lit. d) şi s); câte una prevăzută de lit. c), k), m), r) şi ş).

La finalizarea cercetărilor disciplinare 9 sesizări au fost respinse, 7 sesizări au fost admise, 2 sesizări au fost conexate la alte dosare; o sesizare este în curs de soluţionare.

Din cele 7 acţiuni disciplinare, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a soluţionat una singură, aceasta fiind respinsă.

b. faţă de judecătorii de la tribunale şi tribunale specializate

Cercetarea disciplinară a fost efectuată în 7 lucrări (6 la sesizare directă, una din oficiu) faţă de 8 judecători (7 de la tribunal şi unul de la tribunalul specializat) de la 4 tribunale (3 de la Tribunalul Bucureşti, 3 de la Tribunalul Dolj, câte unul de la Tribunalul specializat Cluj şi de la Tribunalul Prahova) pentru 12 fapte – 4 prevăzute de lit. h), câte 2 prevăzute de lit. ş) şi c); câte una prevăzută de lit. f), m), 1p) şi t).

Numai două sesizări au fost admise şi, ca atare, au fost exercitate tot atâtea acţiuni disciplinare, aflate în curs de soluţionare la CSM.

c. faţă de judecătorii de la curţile de apel

În 7 lucrări (5 la sesizări directe, câte una la sesizare din oficiu şi din oficiu+directa) au fost exercitate cercetări disciplinare vizând 8 judecători (2 judecători de la CA Alba Iulia, 2 de la CA Bucureşti, câte unul de la CA Braşov, CA Cluj, CA Constanţa şi CA Piteşti) pentru 11 fapte – 3 pentru lit. h); câte 2 pentru literele a), ş) şi t); câte una pentru lit. b) şi m).

Sesizările faţă de 3 judecători au fost respinse iar sesizările faţă de ceilalţi 5 judecători au fost admise (una în procedura de confirmare). Până în prezent numai una dintre acţiunile disciplinare a fost soluţionată, fiind aplicată sancţiunea diminuării indemnizaţiei .

d. faţă de judecătorii de la Curtea militară de apel Bucureşti

Cercetarea disciplinară a fost efectuată în 2 lucrări (una la sesizare directă şi alta la sesizare din oficiu) vizând 2 judecători (dintre care unul a fost cercetat disciplinar şi într-un alt dosar înregistrat pe rolul Inspecţiei Judiciare în anul 2016) pentru 4 fapte – 2 prevăzute de lit. c); câte una prevăzută de lit. s) şi t). 2 sesizări au fost respinse.

II. Procedura disciplinară vizând procurori

În anul 2017, inspectorii de la Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori au dispus cercetarea disciplinară în 17 lucrări, 3 înregistrate în 2016 şi 14 în 2017; 2 lucrări au fost conexate.

Sesizările care formează obiectul lucrărilor anterior menţionate au vizat 19 procurori, unul dintre aceştia fiind cercetat în 5 lucrări. Distribuţia pe categorii de parchete este prezentată în tabelul următor.

Parchete de pe lângă judecătorii
Bucureşti (sectorul 4) 1
Câmpina 1
Cornetu 1
Galaţi 3
Huşi 1
Timişoara 1

Parchete de pe lângă tribunale
Timiş 1
Braşov 2

Parchete – structuri centrale
DNA 8

În 9 lucrări, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, iar în celelalte lucrări (8) sesizările au fost formulate de persoane interesate. Cercetările disciplinare au vizat 43 de fapte pentru care existau indicii în sensul întrunirii elementelor constitutive ale unui număr egal de abateri disciplinare.

Primele trei locuri într-o clasificare numerică a acestor abateri au fost ocupate de cele prevăzute de literele t), a) şi m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată (14, 7 şi, respectiv, 6 cazuri)

b) soluţii la finalul cercetării disciplinare.

În 5 cazuri, sesizările privind procurorii cercetaţi disciplinar, mai puţin unul faţă de care au existat sesizări multiple ce au format obiectul mai multor lucrări, au fost respinse, restul de 13 sesizări fiind admise. În 2018, în cadrul procedurii de confirmare a rezoluţiilor de admitere a sesizării, una dintre acestea, privind doi procurori, a fost infirmată şi, ca atare, sesizarea a fost respinsă.

În privinţa procurorului faţă de care au fost efectuate cercetări disciplinare multiple, inspectorii de caz au respins sesizarea dintr-o lucrare şi au admis sesizările din alte 4 lucrări.

c) soluţii ale Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

Până în prezent au fost soluţionate 8 acţiuni disciplinare; dintre acestea 4 au fost admise aplicându-se 3 sancţiuni de avertisment şi una de excludere din magistratură, 2 acţiuni disciplinare au fost respinse iar cu privire la una s-a constatat nulitatea absolută. Soluţiile nu sunt definitive. Toate celelalte acţiuni disciplinare sunt în curs de soluţionare.

d) concluzii.

Inspectorii direcţiei s-au confruntat cu o avalanşă de sesizări privind diverse aspecte ale activităţii şi conduitei procurorilor, pretins neconforme cu
standardele prevăzute de legislaţia în vigoare. S-a evidenţiat, în legătură cu împrejurările la care ne referim, existenţa a două fenomene: creşterea
numerică a sesizărilor privind procurori din Structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe de o parte, precum şi, pe de altă parte, creşterea incidenţei reflectării negative în mass media privind diverse aspecte ale activităţii şi conduitei unor procurori, subliniindu-se caracterul repetitiv şi
frecvenţa ridicată a unor manifestări comportamentale ce fac parte din această categorie. Inspectorii direcţiei au verificat cu atenţie fiecare sesizare, inclusiv din această categorie, şi acolo unde, pe baza probelor, s-a apreciat că faptele sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară nu au ezitat să cerceteze riguros aspectele semnalate şi să exercite acţiuni disciplinare corespunzătoare.

La capitolul concluzii generale se arată că ”starea disciplinară a constituit o preocupare permanentă a Inspecţiei Judiciare, statistica evidențiind că acest indicator afectează încrederea şi imaginea sistemului judiciar naţional; chiar dacă numărul acţiunilor disciplinare exercitate raportat la numărul total al magistraţilor nu este foarte mare, incidenţa ridicată a faptelor de exercitare cu rea credinţă sau din gravă neglijenţă a funcţiei reprezintă o vulnerabilitate reală a sistemului judiciar.”

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here