Fundația Transylvania College, care administrează școală o elitistă din Cluj Napoca, și-a construit ilegal o sală de petreceri pe un teren concesionat pe preț de nimic de la Primăria Cluj Napoca. După constatarea ilegalității, primăria a deschis un proces pe care, în primă fază la câștigat. Însă, instanțele superioare, în pofida probelor concludente care arată că directoarea școlii se ocupă de afacerea cu nunți, botezuri și cumetrii, judecătorii au văzut doar un proces verbal întocmit lacunar.

În 2016, Primăria Cluj Napoca a deschis un proces împotriva Fundației Transylvania College, care administrează școala cu același nume – una din instituțiile de învățământ destinate bogaților din zona Clujului. Motivul chemării în judecată a constat în faptul că fundația s-a apucat să construiască o sală de evenimente, cu o suprafață de aproape 1.000 mp (19mX50m, pe fundații izolate de beton, stâlpi și grinzi metalice, închideri exterioare din zidărie de cărămidă și termoizolație, cu acoperiș tip terasă, cu învelitoare din membrană impermeabilă)  pe terenul concesionat de fundație de la administrația locală clujeană.

Cererea de chemare în judecată făcută de primărie arată că în urma unui control făcut în 2013 s-a constatat că fundația Transylvania College a executat fără a deține autorizație de construcție un corp de clădire. După control s-a dispus intrarea în legalitate. După 3 ani, în urma unei verificări a primăriei, s-a constat că fundația nu obținuse autorizația de construcție și nici nu desființase corpul de clădire construit ilegal.

În paralel, Fundația Transylvania College începuse demersurile pentru obținerea unui certificat de urbanism.

În cadrul proceselor, reprezentanții fundației au spus că imobilul construit fără autorizație are un caracter social și educativ.

Judecătorul a considerat că nu are nicio relevanță faptul că fundația a primit terenul în concesiune pentru realizarea unui obiectiv de utilitate publică cu caracter social și educativ.

”Nu poate fi primită nici apărarea pârâtei (Fundația Transylvania College) în sensul că a fost de bună credință și a edificat corpul de clădire în baza contractului de concesiune a terenului, contract vizând tocmai realizarea unui obiectiv de utilitate publică cu caracter social, educativ și cultural denumit Școala Internațională Cluj, întrucât, această împrejurare nu are relevanță asupra faptei contravenționale reținută în sarcina pârâtei și mai ales asupra consecințelor sale, atât timp cât contractul de cesiune nu-i conferea dreptul de realiza lucrări fără autorizație, ci doar dreptul folosirii terenului în scopul arătat, pârâta având obligația ca anterior demarării lucrărilor să obțină toate autorizațiile prevăzute de lege.

Pentru toate aceste considerente, reținând că măsura complementara dispusă prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nu a fost îndeplinită în termenul stabilit, instanța va face aplicarea prev. art. 32 alin. 1 lit. b din Legea nr. 50/1991 si va dispune desființarea construcțiilor executate nelegal”, arată soluția pe scurt a Judecătoriei Cluj Napoca.

Astfel, în 2017 instanța de fond a dispus ca Fundația Transylvania College să desființeze construcția ilegală, în caz contrar o va face Primăria Cluj Napoca prin punerea în executare a sentinței.

Minciuni pentru copilași

Reprezentanții fundației Transylvania College nu și-au dărâmat construcția și au contestat decizia, astfel că procesul a fost judecat la Tribunalul Cluj. Procesul a ajuns să fie judecat de completul 2 A format din magistrații CIMBRUDEAN Corina-Anca și BALINT Camelia-Veronica.

Pe lângă Fundația Transylvania College, în proces au făcut cereri de intervenție în dosar profesorii și o parte dintre părinții copiilor din cadrul școlii elitiste. Motivul a fost de a pune o mai mare greutate în balanța justiției pe care școala privată încerca să o tragă de partea ei.

În cadrul dosarului, oamenii au explicat că vor să fie incluși în acest proces pentru că ”spațiile despre care se discută în dosar deservesc atât activitatea educațională propriu-zisă, cât și servirea mesei pentru copiii înscriși la cursurile TRANSYLVANIA COLLEGE, prin urmare am tot interesul să intervin în proces pentru a asigura copiilor mei condițiile optime de desfășurare a activității școlare, sprijinind astfel și poziția procesuală a apelantei”, arată declarațiile oamenilor.

Sala de nunți construită pentru copilașii de la Transylvania College

Însă, spațiul respectiv nu este destinat servirii mesei copiilor ci organizării de petreceri: nunți, cumetrii, botezuri, etc.

Reporterul Gazeta de Cluj a sunat la numărul de telefon aferent datelor de contact ale site-ului internationalballroom.ro, prin care se închiriază spațiul respectiv. Sub pretextul organizării unei petreceri într-o zi de marți, persoana responsabilă cu închirierea sălii a întrebat detalii despre meniu, numărul de persoane care participă la petrecere, urmând ca prețul pentru închiriere să fie stabilit după trecerea în revistă a mai multor detalii.

Astfel, ori toți cei care au semnat cererile de intervenție în dosar motivând grija față de copii au mințit, ori au fost mințiți de conducerea școlii. Însă este greu de crezut că majoritatea celor care au cerut să intervină în dosar nu știu că sala respectivă este destinată petrecerilor și nu copiilor.

Cu toate acestea, reprezentanții fundației insistă să spună că ”introducerea acțiunii prin care se solicită obligarea TRANSYLVANIA COLLEGE la demolarea lucrărilor efectuate fără autorizație reprezintă un abuz de drept.

TRANSYLVANIA COLLEGE a obținut prin două contracte de concesiune terenul de 16.000 mp situat în Cluj- Napoca str. Detunata fără număr, pentru realizarea obiectivului de realizare a unei școli internaționale cu dotările aferente — obiectiv de utilitate publică cu caracter social, educativ și cultural. Spațiile despre care se discută în dosar deservesc atât activitatea educațională propriu-zisă, cât servirea mesei pentru copiii înscrişi la cursurile Transylvania College”.

De asemenea, ei mai arată că spațiul respectiv este folosit pentru desfășurarea unor cursuri pentru angajații și părinții din școală, precum și pentru organizații; Ședințe cu părinții; Evenimente și serbări ale școlii; Întâlniri cu părinții; Conferințe și alte tipuri de evenimente cu vorbitori români sau internaționali; Evenimente caritabile organizate de către ONG uri, cărora le este pus la dispoziție spațiul cu titlu gratuit.

De petrecerile taxate la prețurile pieței nu se suflă nicio vorbă.

Judecătorii cu ochii pe procesul verbal

Sunt rare cazurile în care reprezentanții municipalității clujene de la biroul juridic și-au susținut punctul de vedere cu o așa precizie.

Practic, judecătorii au avut la dispoziție toate datele pentru a vedea că sala construită ilegal de fundația Transylvania College nu este folosită pentru copii, ci, eventual, pentru cei care plănuiesc să îi facă întemeindu-si o familie. De asemenea, judecătorii au putut vedea ce profituri face Ruxandra Mercea de pe urma închirierii sălii respective, edificate pe un teren concesionat de la administrația locală clujeană extrem de mic.

Însă ceea ce au luat în considerare magistrații a fost modul lacunar în care procesul verbal de constatare a construcției ilegale întocmit în 2013.

”Din coroborarea stării de fapt cu cea de drept, Tribunalul reţine că, aşa cum reiese din procesul verbal de contravenţie, agentul constatator nu a dispus niciuna din măsurile complementare prevăzute de art. 28 alin. 1, ce ar atrage incidenţa art. 32 alin. 1 lit. b Legea nr. 50/1991, respectiv dispunerea de către instanţă a desfiinţării construcţiilor realizate nelegal. (…) Prin procesul verbal de contravenţie pe care reclamantul-intimat îşi fundamentează acţiunea nu s-a dispus pe lângă aplicarea amenzii şi măsura complementară a desfiinţării lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, aşa cum stipulează art. 28 alin. 1 Legea nr. 50/1991, instanţa consideră că, în speţă nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 32 alin. 1 Legea nr. 50/1991, ce fac referire la neconformarea în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), urmând a considera că  acţiunea este  neîntemeiată”, arată motivarea Tribunalului Cluj emisă în decembrie 2021.

Această hotărâre a fost păstrată cu titlu definitiv și de curtea de Apel Cluj în septembrie anul acesta.

Procurorii ar trebui să meargă la școală

Directoarea școlii private, Ruxandra Mercea, este fiica fondatorilor școlii, soții Simona și Dan Baciu. Simona este fostă profesoară la liceul Emil Racoviță din Cluj Napoca, iar soțul ei este fost medic specializat în geriatrie și om de afaceri pe plan local.

Practic, soții Baciu au început această afacere după ce au reușit Primăria Cluj Napoca să le concesioneze terenul pe care este construită școala privată. Însă, condiția impusă pentru concesiune a fost că beneficiarul să realizeze ”obiective de utilitate publică sau binefacere cu caracter social, fără scop lucrativ”. Ori, prin bilanțurile depuse de firma ”să fie bine pentru toți”, patronată de directoarea școlii, este clar că nu sunt respectate condițiile concesiunii. 

Soții Baciu au încercat din răsputeri să obțină un preț cât mai mic al terenului concesionat. Și au reușit! În 2004, Primăria calculase un preț de 51 de euro/mp pentru 49 de ani. După ce soții Baciu au făcut adrese la administrația locală pentru a îi sensibiliza pe ”factorii decidenți” din primărie, cei 51 euro/mp s-au transformat în 5 euro/mp. Acest lucru a fost posibil în situația în care o parte din teren făcea parte din Parcul Detunata, adică spațiu verde al orașului.

Simona Baciu

În 2006, soții Baciu i-au cerut lui Boc încă 6.000 mp și cererea a fost aprobată. Pentru această suprafață de teren prețul concesiunii a fost de 20 de euro/mp.

Însă, la toate aceste concesiuni clauzele au fost clare: activități cu caracter social, fără scop lucrativ.

În absența primarului Emil Boc, care nu răspunde ziariștilor locali, am încercat să aflăm care este părerea consilierilor locali din Primăria Cluj Napoca. Toți cei chestionați au declarat că se vor interesa despre detaliile contractului de concesiune și vor lua atitudine în funcție de neregulile descoperite.

  • -”Contractul de concesiune ar putea fi atacat pentru că nu s-au respectat termenii de acordare a concesiunii”, a declarat Anca Ciubăncan, consilier local din partea PSD.
  • -”Dacă spuneți că nu se respectă clauzele… Dar voi studia contractul și vom lua o decizie în privința acestui lucru”, a declarat Bogdan Covaliu, consilier local din partea PNL.
  • -”Dat fiind că nu cunosc datele vom face verificări și dacă lucrurile din cadrul contractului nu sunt respectate vom face demersuri”, a declarat Oláh Emese, consilier local din partea UDMR.
  • -”Va trebui să verific concesiunea și o să revin cu lămuriri”, a declarat Oană Alexandra, consilier local USR.

Costurile de școlarizare din cadrul Transylvania College pentru anul școlar 2020-2021

Creșă și grădiniță – 21,100 lei;

Primar curriculum românesc (clasele 0-4) – 28,200 lei;

Gimnaziu curriculum românesc (clasele 5-8) – 28,200 lei;

Reception – 32,900 lei;

Primar curriculum internațional (anii 1-6) – 47,000 lei;

Gimnaziu curriculum internațional (anii 7-9) – 47,000 lei;

Liceu curriculum internațional (anii 10-13) – 56,000 lei.

Totodată, părinții trebuie să achite taxa de înscriere de 250 de euro, în cazul înscrierii în Creșă sau Grădiniță, și de 500 de euro, în cazul înscrierii în școală.

Transilvania College beneficiază de acreditările ARACIP, MEN, Cambridge International Examinations, COBIS (Consiliul Școlilor Internaționale Britanice) și a Departamentului de Educație a Regatului, care garantează statutul de școală britanică în străinătate.

Să fie bine la toată lumea… ca să nu fie rău!

Firma prin intermediul căreia se închiriază sala de la Transylvania College pentru diferite petreceri se numește WELLBEING4ALL SRL (să fie bine pentru toți, n.red.). Administratorul și unicul asociat al firmei este Ruxandra Mercea, taman doamna directoare a școlii. Am încercat să o contactăm pentru a ne oferi opinia ei vizavi de spiritul educațional care duduie în timpul petrecerilor din sala construită nelegal. Nu a răspuns apelurilor telefonice. Însă, portarul instituției ne-a dat un răspuns concludent când i-am spus că o căutăm pe doamna Mercea în legătură cu sala de nunți.

”Doamna este absentă, nu este aici, dar dacă vă interesează sala vă dau un număr de telefon al persoanei care se ocupă de închirierea ei (a sălii de petreceri, n.red.)”.

Terenul concesionat pentru nunți de mii de euro plătit cu câțiva cenți

De menționat este faptul că Fundația Transylvania College plătește o redevență extrem de redusă pentru terenul concesionat de la Primăria Cluj Napoca. ”Valoarea redusă a redevenței de 5 Euro/m 2, de la 51 Euro/m 2 , adică cu 90,2% din prețul aprobat inițial, nu reprezintă suma datorată pentru fiecare an calendaristic în parte, ci constituie redevența cumulată pentru toți cei 49 de ani. Practic, prețul total al redevenței pentru toți cei 49 de ani a fost stabilită la 50.000 Euro în total (5 Euro x 10.000 m 2), în loc de 510.000 Euro cât era indicat inițial.

Ruxandra Mercea

Cu alte cuvinte, Fundația Transylvania College plătește 0,10 Euro/m 2/an, adică 1.020,40 Euro/an pentru cei 10.000 m 2”, arată actele dosarului de judecată.

Profitul firmei patronate de doamna director are următoarele date:

– 2015: suma de 400.452 lei, adică aproximativ 90.090,43 Euro;

– 2016: suma de 407.064 lei, adică aproximativ 90.643,98 Euro;

– 2017: suma de 400.452 lei, adică aproximativ 87.662,70 Euro;

– 2018: suma de 530.757 lei, adică aproximativ 114.055,44 Euro;

– 2019: suma de 323.544 lei, adică aproximativ 68.183,42 Euro;

– 2020: O lei (din cauza pandemiei, întâlnirile și petrecerile colective au fost interzise).

Astfel, sala de evenimente, construită ilegal și pe un teren concesionat exclusiv pentru activități nonprofit, a obținut numai în anul 2015 un profit aproape dublu (90.090,43 Euro) față de redevența totală datorată pentru întreaga durată a contractului de concesiune de 49 de ani, în cuantum de numai 50.000 Euro.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here