Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 28 mai a.c., un mesaj cu prilejul deschiderii ediției 2018 a programului „Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil”. Mesajul a fost prezentat de către domnul Mihai Şomordolea, Consilier de Stat, Departamentul Securităţii Naţionale – Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului:

„Programul «Securitate în regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil» se dovedește, și în acest an, un excelent cadru de analiză focalizat pe dinamica situaţiei specifice acestei zone. Este o inițiativă care încurajează explorarea unor perspective complexe, fiind rezultatul cooperării academice dintre Serviciul Român de Informații, prin Academia Naţională de Informaţii «Mihai Viteazul», Harvard University şi National Intelligence University din Statele Unite ale Americii, sub patronajul Președintelui României.

Salut prezența la această ediție a participanților din 16 state, reprezentanți ai decidenților politici regionali, europeni și euroatlantici, personalități ale lumii academice și ale societății civile. Dezvoltarea programului confirmă atât importanța acordată evenimentului de către România, cât și interesul crescut pentru situația regiunii.

În ultimii ani, acțiunile unor entităţi şi factori non-statali asupra mediului de securitate au conferit noţiunilor de securitate naţională şi globală două noi atribute, de complexitate şi interdependenţă. În plus, caracterul transnaţional al multor amenințări la adresa securităţii impun cooperarea statelor riverane din zona Mării Negre.

În prezent, situația de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre este caracterizată de volatilitate și este marcată de existența potențialului de conflict, tendințe care vor persista, probabil, pe termen scurt și mediu. Peisajul geostrategic regional este influențat și de o serie de amenințări și provocări actuale, precum terorismul internaţional, războiul hibrid, asertivitatea unor actori, conflictele îngheţate, criza migraţiei, agresiunile cibernetice şi comunicaţionale.

Într-un astfel de context complex și dinamic, este cu atât mai importantă utilizarea tuturor căilor de comunicare internațională, inclusiv a parteneriatelor academice, dezbaterilor libere, cooperării, transparenței și a dialogului. Statele din Regiunea Mării Negre au nevoie de toate aceste instrumente pentru a-și promova sustenabil interesele care le unesc și pentru a-și contura o viziune comună cu privire la un climat de securitate stabil și predictibil, deschis progresului și democrației participative.

Ediţia din acest an a programului «Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil» este dedicată dezbaterii asupra modului în care poate evolua această regiune, prin cunoaşterea factorilor de conflict şi identificarea acelor oportunităţi prin care putem avansa viziunea unei dezvoltări durabile a întregii zone.

România îşi reafirmă obiectivele privind stabilizarea regiunii prin dialog şi soluţionarea paşnică a divergenţelor. Cooperarea regională eficientă este una dintre principalele modalități de a promova stabilitatea, creșterea economică și interconectivitatea.

Nicio țară nu are puterea și resursele de a soluționa singură complexele probleme cu care se confruntă lumea contemporană. De aceea, soluția contracarării riscurilor și amenințărilor la adresa securității globale, europene, ca și a celei din regiunea Mării Negre constă în intensificarea cooperării internaționale, având drept bază respectarea normelor dreptului internațional.

Principalele elemente care conturează profilul strategic al României stabilesc premisele unei cooperări regionale intensificate și constau în contribuțiile țării noastre în domeniul securității, în cadrul formatelor de cooperare la care participăm, în demersurile de consolidare a propriilor capabilități, precum și în asumarea unui rol constructiv, de liant la nivel regional și european.

În același timp, amplificarea dimensiunii economice a colaborării regionale poate aduce beneficii țărilor din regiune, precum și altor state interesate. Marea Neagră reprezintă acum, la fel ca și în trecut, o punte importantă de legătură între Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, cu posibilitatea valorificării Dunării drept coridor de tranzit către Europa Centrală, regiunea Mării Baltice și spre Marea Mediterană.

Susțin, în continuare, eforturile de promovare a parteneriatelor și a inițiativelor regionale dedicate identificării și abordării eficiente a provocărilor de securitate cu care se confruntă regiunea Mării Negre, având în vedere că statelor europene le revine rolul de a menține echilibrul în acest areal.

În ultimii ani, ideile generate în cadrul programului dumneavoastră au adus o contribuţie consistentă la nivelul de cunoaştere sistematizată în domeniul securitar. Am certitudinea că și ediţia din acest an a programului «Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil» va constitui, de asemenea, o bună oportunitate de a comunica și aborda problemele regionale, cu deschiderea specifică mediului academic. Sunt convins că și concluziile la care veți ajunge se vor dovedi utile în sintetizarea unor soluţii viabile, care să sporească rezilienţa societăţilor noastre și să contribuie la mai buna pregătire a specialiștilor în domeniul securității în regiunea Mării Negre.

Vă doresc succes!”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here