Locatarii din blocul groazei, construit de cunoscutul țepar imobiliar, Traian Onuc, pe strada Fabricii, nr. 65-67, au obținut în instanță anularea executării silite. Decizia este definitiva, însă cei 45 de locatari nu pot fi pe deplin siguri că nu vor rămâne fără locuințele pe care le-au cumpărat în baza unor promisiuni sau a unor antecontracte de vânzare – cumpărare. 

Tribunalul Cluj a dispus anularea executării silite, a tuturor actelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 19/2018 al BEJ Vlad Aurelian Liviu, inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite. Executarea silită a fost inițiată în urma unei sentințe judecătorești, prin care primarul municipiul Cluj-Napoca, Emil Boc, a obţinut obligarea lui Traian Onuc la desființarea lucrărilor, care nu se puteau realiza din punct de vedere tehnic decât prin demolarea blocului.

Solutia pe scurt: „Admite apelul formulat de către (locatarii – n.red) , împotriva sentinţei civile nr. 5738/2021 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca la data de 23.07.2021 în dosarul nr. 11514/211/2018, pe care o schimbă în tot. Admite contestaţia la executare, astfel cum a fost aceasta precizată, contestaţie formulată de către contestatorii  (locatarii – n.red) în contradictoriu cu intimatul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, EMIL BOC şi intimatul ONUC TRAIAN (fost Florea Ianson). Anulează executarea silită şi toate actele de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 19/2018 al BEJ Vlad Aurelian Liviu, inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite, nr. 2218/CC/2018 Definitivă.”

„Acel titlu executoriu era emis în raport cu Traian Onuc, nu și în raport cu persoanele care locuiesc acolo”

Chiar dacă cei 45 de locatari de pe str. Fabricii, nr. 65-67, au câștigat o primă luptă, nu pot fi siguri că au câștigat și bătălia, mai ales că locuințele au fost cumpărate în baza unor promisiuni sau a unor antecontracte de vânzare – cumpărare. L-am întrebat pe avocatul Alexandru Buda – partener la societatea Lăpușan & Partners dacă există posibilitatea ca locatarii să rămână pe drumuri în cele din urmă, dat fiind faptul că există o serie de nereguli în ceea ce privește edificarea întregi construcții. Acesta ne-a răspuns că pentru moment nu există această posibilitate, însă nu se poate pronunța cu certitudine în acest sens, până la până nu va primi și motivarea instanței de apel.

„Din punctul meu de vedere, la acest moment nu există această posibilitate. Speța este puțin mai complicată în sensul în care, edificarea construcției a fost făcută de către Traian Onuc. Terenul aparține societății comerciale Sturz Construct. Primăria l-a sancționat pe Traian Onuc pentru nerespectarea autorizației de construire în edificarea acelui imobil. Noi am acționat ca persoane interesate de acea executare silită, deoarece cei mai mulți locuiesc acolo. Am anulat executarea silită, acum sigur că este discutabil în ce măsură Primăria mai poate înainta un demers prin care să dispună desființarea respectivei lucrări de construcție, având în vedere că faptele de care este acuzat Traian Onuc datează de prin anul 2015-2016 și atunci rămâne să vedem motivarea, pentru că sunt acolo mai multe argumente și în funcție de acestea putem să vedem dacă există această posibilitate sau nu, pentru că nu știm în ce sens va fi motivată de către instanța de judecată. Ideea este că există un titlu executoriu în baza căruia s-a demarat executarea silită, respectiv o hotărâre de desființare a acelor apartamente edificate fără autorizație, doar că acel titlu executoriu era emis sau pronunțat în raport cu Traian Onuc, nu și în raport cu persoanele pe care noi le-am reprezentat și care locuiesc acolo, în baza unor promisiuni, pentru că nu sunt perfectate toate contractele de vânzare – cumpărare. Nu vreau să anticipez foarte multe până nu am și hotărârea instanței de apel să vedem care sunt considerentele și în funcție de asta voi putea face și o analiză asupra acestui aspect.”, a declarat pentru Gazeta de Cluj avocatul Alexandru Buda – partener la societatea Lăpușan & Partners.

Executarea silită ar fi încălcat art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

În contestația la executare întocmită de avocatul Alexandru Bogdan Buda – partener la societatea Lăpușan & Partners, printre altele, au fost invocate încălcarea art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie și încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Potrivit art. 8 din Convenţie:Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.”

„Astfel, subsemnaţii domiciliem în imobilul care urmează a fi desfiinţat. În acelaşi timp, se constată că (…)  nu am avut şi nu avem posibilitatea efectivă de a obţine o revizuire a hotărârii de desfiinţarea a construcţiei. Chiar mai mult decât atât, (…) subsemnaţii nu am avut calitatea de pârți în cadrul dosarului prin care s-a dispus desfiinţarea construcţiilor. În contextul în care proporţionalitatea măsurii de desfiinţare a construcţiei nu a fost analizată şi în raport de subsemnaţii, în mod cert executarea silită ce face obiectul dosarului 19/2018 este una nelegală prin prisma încălcării art. 8 din Convenţie.”, se arată în contestația la executare.

Potrivit art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie: „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.”

„În contextul speţei, apreciem că executarea silită prin care se tinde la privarea subsemnaţilor de protecţia instituită de art. 1. din Protocol este nelegală dintr-o dublă perspectivă:

Pe de-o parte măsura este una nelegală, dat fiind faptul că titlul executoriu în baza căruia a fost demarată executarea silită este obţinut exclusiv în contradictoriu cu pârâtul de rd. 2, subsemnaţii neavând posibilitatea de expune situaţia personală în faţa instanţei de judecată;

Pe de altă parte, măsura este nelegală, din perspectiva faptului că aceasta este una vădit disproporţionată.”, se arată în contestația la executare.

În motivele de apel, avocatul Alexandru Buda a ținut să evidențieze faptul că interesul colectiv trebuie pus în balanță cu interesele și drepturile individuale. Mai mult decât atât, din titlul executoriu, respectiv din procesul-verbal de contravenție care a stat la baza pronunțării hotărârii de executare silită nu reiese faptul că această construcție ar putea fi un pericol concret pentru comunitate, mai exact nu este menționat aspectul că există posibilitatea ca această construcție să se prăbușească sau ca, prin degradarea acesteia, să fie puse în pericol celelalte construcții sau sănătatea și integritatea fizică a altor persoane.

”Strict din perspectiva analizării principiului proporționalității măsuri desființării, apreciem că aceasta (măsura) este vădit disproporționată. Astfel, deși nu negăm necesitatea respectării disciplinei în construcții, respectiv a reglementărilor urbanistice, în prezența speță trebuie pus în balanță, pe de-o parte, interesul colectiv, iar pe de altă parte interesele și drepturile individuale ale subsemnaților. Atâta timp cât din titlul executoriu, respectiv din procesul verbal de contravenție care a stat la baza pronunțării hotărârii ce reprezintă titlu executoriu, nu rezultă existența unui pericol concret pentru comunitate – de exemplu posibilitatea reală ca această construcție să se prăbușească sau ca, prin degradarea acesteia, să fie puse în pericol celelalte construcții sau sănătatea și integritatea fizică a altor persoane – nu putem vorbi de caracterul proporțional al măsurii.

Cu alte cuvinte, atunci când sunt puse în balanță, pe de-o parte, interesele colectivității – de-o manieră abstractă și impersonală, iar pe de altă parte,  interesele și drepturile individuale, de-o manieră concretă (posibilitatea reală și cât se poate de concretă de a ne pierde domiciliul/locuința), acestea din urmă ar trebui să prevaleze.”, se arată în motivele de apel.

1 COMENTARIU

  1. O cumparat la negru cu buna stiinta pentru ca au fost ieftine, au sperat pe parcurs sa fie intabulate,numa ca asta care le a construit nu i din gasca lui boc, asa au ramas pe dinafara. Mai sunt cazuri cu etaje, mansarde facute fara acte, stau aia cu flotant, ca sobolanii cate 4,5,8 intr o garsoniera. Astea is focare de infectie si infractionalitate, demolate sa de a un exemplu pe viitor cu constructile facute deanpulea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here