În luna septembrie a anului trecut Andrei Marga deschide un proces de împotriva lui Costel Sârbu, conferenţiar la Facultatea de Chimie a Universităţii Babeş-Bolyai. Marga solicită plata a 100 000 lei pentru daune morale, deoarece prin afirmaţiile sale publice, Sârbu a “depăşit limitele libertăţii de exprimare şi a adus atingere dreptului la demnitate, onoare şi reputaţie”.

 

Declaraţiile la care Marga face referire apar într-un interviu acordat de Costel Sârbu, la 4 septembrie 2012, Evenimetului Zilei. În acest interviu se afirmă că Andrei Marga l-ar fi mituit pe Costel Sârbu cu o funcţie în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai pentru ca acesta să nu îi cerceteze trecultul. Sârbu afirma că în dosarele  Securităţii apar  note informative olografe sub trei nume de cod diferite care sunt atribuite lui Andrei Marga. Profesorul nu doar că dădea informaţii, dar  avea o deosebită plăcere să scrie notele informative. De asemenea, se afirmă că Marga a fost agent al serviciilor secrete, pentru ca mai târziu să devină colaborator al Securităţii.

“Prin afirmaţiile sale, aduse la conoştinţa publicului, Sărbu Costel mi-a adus atingere dreptului la onoare, demintate şi reputaţie, iar aceste afirmaţii reprezintă o veritabilă calomnie, întrucât dacă ar fi adevărate m-ar expune sancţiunii şi dispreţului public”, scrie Marga în plângerea sa.

 

Marga pus să vină cu certificatul de sănătate mintală

 

După primul termen al procesului, la care Marga nu s-a prezentat în persoană, ci prin avocatul său, Cornel Sârbu formulează o întâmpinare împotriva acţiunii lui Marga, pe motiv că la CNSAS există documente ce dovedesc că Marga a colaborat cu securitatea nu doar pe plan intern, ci şi extern, furnizând informaţii despre cetăţeni străini, variantă plauzibilă dacă ţinem cont de faptul că, începând din anul 1975 regimul comunist i-a permis să plece cu o bursă de studiu în Republica Federală Germană. “Situaţia de atingere a dreptului la demnitate, onoare şi reputaţie nu corespunde realităţii, întrucât faptele săvârşite de reclamant sunt mai grave decât a reieşit din articolul din Evenimentul Zilei”, arată Costel Sârbu în întâmpinarea sa.

Pentru a-şi susţine afirmaţiile, Costel Sârbu solicită instanţei încuviinţarea audierii a opt martori, printre care Emil Cordoş, Adrian Pătruţ sau Luminiţa Silaghi-Dumitrescu, toţi profesori la Facultatea de Chimie a UBB. În plus, cere dispunerea unui interogatoriu şi înregistrarea audio a întregului proces. De asemenea, solicită ca Andrei Marga să depună la dosar un certificar de sănătate mintală, deoarece “face afirmaţii halucinante şi neagă existenţa unor documente incontestabile”. Faţă de solicitările lui Costel Sârbu instanţa dispune proba cu interogatoriile şi îi pune acestuia în vedere ca până la următorul termen să formuleze în scris întrebările adresate lui Andrei Marga.

Andrei Marga nu se prezintă în persoană la niciunul din cele şapte termene ale procesului pe motiv că agenda profesională nu îi permite. De altfel, la utimele două termene judecate el solicită suspendarea cauzei, fapt neacceptat de partea adversă. Pentru termenul de pe 10 iunie 2013, Marga depune înscrisuri care justifică lipsa sa de la interogatoriu, precum şi două documente ce relevă poziţia sa faţă de atacul pe tema presupei sale colaborări cu Securitatea. Acestea sunt de fapt două luări de poziţie ale sale sub forma unor articole din Cotidianul: “În lumea falsurilor oficiale”, apărut pe 2 septembrie 2012 şi “Clarificări din partea lui Andrei Marga. Răspuns la falsificări” din 23 decembrie 2012.

 

Costel Sărbu – un cercetător New Age

 

Pentru cei care se întreabă cine este Costel Sărbu, le răspundem că din 1993 este Conferenţiar la Facultata de Chimie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, la Catedra de Chimie Analitică. În acord cu Registrul Ad Astra al oamenilor de ştiinţă din România ocupă prima poziţie în secţiunea Chimie analitică. Un portret inedit al lui Cornel Sârbu se poate găsi în cartea lui Petre T. Frangopol, Mediocritate şi excelenţă, o radiografie a ştinţei şi învăţămîntului din România. Cornel Sârbu este descris ca “o personalitate de excepţie, care nu face parte din socităţile savante, academice ale României, croite după model sovietic”. La pagina 13, vol. 2, avem explicaţia faptului că, deşi îl regăsim în fruntea clasamentului Ad Astra, UBB i-a refuzat titlul de profesor. “În şedinţa din ziua de 13 ianuarie 2003, Senatul UBB condus (a se citi, manipulat!) de Rectorul Andrei Marga, a respins promovarea la postul de profesor titular a conf.univ. dr. Costel Sârbu, om de ştiinţă de statură europeană, conform standardelor internaţionale de evaluare, cel mai bun chimist analist român al momentului. Greşeala de neiertat a profesorului Costel Sârbu a fot aceea de a contesta votul prin care profesorul Ion A Silberg a devenit membru Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior  (CNCIS).

Marga deconspirat cu patalama de la CNSAS

Adeverinţa Nr. 2914/06.11.2012, dată publicităţii la sfârşitul anului trecut de către CNSAS dovedeşte cele afirmate de Costel Sârbu, şi anume racolarea ca sursă a lui Andrei Marga, folosirea mai multor nume de cod, numele exacte ale ofiţerilor de legătură, rigurozitatea notelor informative olografe. Din documentul CNSAS se poate vedea că Marga şi sotia sa turnau în tandem, caz în care “demintatea, onoarea şi reputaţia” profesorului capătă cu totul alte dimensiuni. Chiar dacă, conform literei legii, CNSAS susţine că lui Marga “nu i se poate atribui calitatea de lucrător/ colaborator al Securităţii” pentru că nu există un angajament semnat de titular, în spiritul legii el a fost un  fidel şi zelos informator.

 

 

Radu Lungu