Cotidianul a avertizat, printr-un articol publicat la finele lunii iulie a.c., ca  Guvernul României abandonează prima tipografie românească din Cluj-Napoca, actualmente Imprimeria Ardealul, tocmai în anul în care se împlinesc 100 de ani de la înființarea acesteia. În acest timp, Guvernul Ungariei finanțează construirea unui centru cultural, care include și tipografie, în capitala simbolică a Transilvaniei. Printr-un adevarat tavalug de decizii absurde, nelegale si nejustificate emise in perioada ianuarie-iulie 2019, administratorul judiciar si administratorii speciali ai Companiei Nationale a Imprimeriilor (CNI) Coresi SA, aflata in procedura de insolventa, au pus la cale inchiderea sucursalelor Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea, sub privirea complice a Ministerului Culturii, care are calitatea de reprezentant al actionarului unic al companiei, Statul Roman. Ministrul Breaz a adoptat pozitia porcului in papusoi in fata sesizarilor directorilor si angajatilor celor doua sucursale privind abuzurile si fraudele grave ale administratorului judiciar si administratorilor speciali ai companiei, care au profitat din plin de aceasta atitudine complice, ducandu-si planurile veroase pana la capat.

Astfel, in ultima decada a lunii august, administratorul judiciar si administratorul speciali ai CNI Coresi SA au decis inchiderea activitatii de tipografie la sucursalele Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea, prin modificarea organigramei companiei, si comunicarea preavizelor de concediere pentru aproape toti angajatii acestora: 25 de la Cluj si 18 de la Oradea. Cu trei saptamani in urma, sindicatul angajatilor de la Imprimeria Ardealul a sesizat nelegalitatea vadita a acestei concedieri colective Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj si Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, dar acestea au pasat sesizarile suratelor lor de la Bucuresti, care nu le-au transmis niciun raspuns pana in prezent, in pofida faptului ca a fost sesizat si ministrul Budai de la Ministerul Muncii. Cireasa de pe tort a venit in ultimele doua saptamani cand, prin manopere frauduloase, administratorul judiciar a obtinut aprobarea Adunarii Creditorilor CNI Coresi SA pentru vanzarea la jumatate din pretul de piata a terenului si constructiei de la sediul Imprimeriei Ardealul Cluj. Culmea ironiei este ca aceasta operatiune frauduloasa si pagubasa a reusit, dupa sase ani de tentative esuate, cu complicitatea ANAF, creditorul principal al CNI Coresi SA, fapt care denota cel putin ca ministrul Orlando nu are niciun control asupra subalternilor sai.   

Disponibilizare in baza unui articol neconstitutional, cu incalcarea Codului Muncii 

In data de 26.08.2019 CNI Coresi SA a transmis pe e-mail  Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj o informare prin care a comunicat ca, prin Decizia nr. 29/20.08.2019, semnata de administratorul special George Dragos Constantinescu si de administratorul judiciar Victrix Capital SPRL, prin asociatul coordonator avocatul  Marius Cristian Ghita, conducerea companiei a schimbat organigrama CNI Coresi SA, astfel incat in cadrul Sucursalei Imprimeria de Vest Oradea raman 3 salariati, iar in cadrul Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj raman 4 salariati ( dintre care unul se afla in concediu pentru crestere copil ). Totodata, a comunicat ca la data de 22.08.2019 au fost aprobate si inregistrate preavizele de concediere catre salariatii din cele doua sucursale ale Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA : Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea..Preavizele de concediere au fost semnate de administratorul special si de administratorul judiciar susmentionati si au fost comunicate la sfarsitul lunii august-inceputul lunii septembrie unui numar de 25 de angajati de la Imprimeria Ardealul Cluj. 

Decizia de schimbare a organigramei si preavizele de concediere sunt lovite de nulitate absoluta pentru cel putin sase motive.Administratorul judiciar si administratorul special ai CNI Coresi SA au invocat gresit drept temei juridic al concedierii prevederile art. 86 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura  insolventei, care a fost declarat neconstitutional. Dispozitiile art. 86 alin. 6 teza intai din Legea nr. 85/2006 au fost declarate neconstitutionale prin decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 64/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 286/28.04.2015, rezultand ca in cauza era necesara parcurgerea procedurii de concediere colectiva. In speta este intrunit cazul de concediere colectiva prevazut de art. 68 alin. 1 lit. b din  Codul Muncii, avand in vedere ca cei 25 de salariati ai SucursaleI Imprimeria Ardealul Cluj care au primit preavize de concediere reprezinta peste 10% din salariatii CNI Coresi SA , care are actualmente 202 salariati.

Administratorul judiciar si administratorul special ai companiei nu au indeplinit procedura de concediere colectiva reglementata de articolele 69-73 din Codul Muncii, care consacra dreptul salariatilor la informare si la consultare in  caz de concediere colectiva. Angajatorul CNI Coresi SA a eludat, cu buna stiinta si cu rea-credinta, procedura de concediere colectiva prevazuta de Codul Muncii, neinitiind niciun fel de consultari cu sindicatul nostru si necomunicand sindicatului nostru nici notificarea prevazuta de art. 69 alin. 2, pentru a putea formula obiectii si propuneri in termen de 10 zile, si nicio copie a notificarii prevazute de art. 72 alin. 1, privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.Totodata, angajatorul nu a comunicat inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de munca notificarile prevazute de art. 69 alin. 2 si de art. 72 alin. 1 din Codul Muncii.

Incalcarea planului de reorganizare, a actului constitutiv si a contractului colectiv 

Prin schimbarea organigramei si prin concedierea colectiva dispuse, angajatorul a incalcat planul de reorganizare al CNI Coresi SA, aprobat prin sentinta civila a Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila nr. 4743/2016 si modificat prin sentinta civila a Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila nr. 5982/2018, avand in vedere ca aceste masuri determina inchiderea activitatii de tipografie si sunt de natura sa genereze desfiintarea Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj si intrarea in faliment a CNI Coresi SA. Decizia disponibilizarii angajatilor de la sucursalele Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea, cu consecinta fireasca si inevitabila a inchiderii celor doua sucursale, reprezinta in fapt o modificare majora a planului de reorganizare in forma in care a fost confirmat si modificat prin sentintele susmentionate, ori pentru orice modificare de plan se impune respectarea dispozitiilor legale referitoare la aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Adunarea Creditorilor CNI Coresi SA si la confirmarea de catre judecatorul sindic, fapt care nu s-a realizat. Niciunde in cuprinsul planului modificat nu se face referire la disponibilizarea angajatilor si in niciun caz la disponibilizarea aproape tuturor angajatilor de la sucursalele din Cluj-Napoca si Oradea, masura care reprezinta in fapt  inchiderea celor doua sucursale.   

Pentru desfiintarea Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj, angajatorul trebuia sa solicite si sa obtina aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor CNI Coresi SA , in conformitate cu prevederile art. 14 alin 5 litera j din actul constitutiv al companiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 96/18.02.1999, ori aceasta nu a solicitat si nu a obtinut o astfel de aprobare.Angajatorul a incalcat criteriile si ordinea prevazuta de art. 40 alin.1 din Contractul colectiv de munca in cazul reducerilor de personal, prin modul in care a selectat cei 25 de angajati carora le-a emis si trimis preavize de concediere. Angajatorul sustine in informarea transmisa ca Sucursala Imprimeria Ardealul Cluj a ajuns in imposibilitate sa acopere costurile si sa asigure profit, fapt care nu este conform cu realitatea intrucat, conform balantei de venituri si cheltuieli pe anul 2018 aceasta sucursala a realizat un profit de 101.078 lei, iar in primele luni ale acestui an a realizat, de asemenea, profit pana la concedierea abuziva a directorului Mircia Giurgiu in cursul lunii aprilie 2019.

Operatiune frauduloasa a pionului generalului Predoiu

In realitate, sucursalele Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea erau pe cale de redresare in ultimii doi ani, cel putin 90 % din pierderile Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA fiind cauzate de unitatea centrala a acesteia, cu sediul in Casa Presei Libere. Scopul real al recentelor masuri dispuse de administratorul judiciar si de administratorul special ai CNI Coresi SA este instrainarea activelor sucursalelor Imprimeria Ardealul si Imprimeria de Vest, care detin terenuri foarte valoroase si cautate in zonele centrale ale municipiilor Cluj-Napoca si Oradea. Pasii urmatori intreprinsi de administratorul judiciar in tandem cu administratorul special confirm ape deplin aceasta supozitie. Printr-un convocator inregistrat sub nr. 13932/30.08.2019 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 16176/02.09.2019, administratorul judiciar Victrix Capital SPRL a convocat la sediul sau Adunarea Creditorilor CNI Coresi SA in data de 12.09.2019, orele 14, cu o ordine de zi pe care figura, la punctul 3,stabilirea modalitatii de valorificare a proprietatii imobiliare aflate in patrimoniul CNI Coresi SA situata in municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146 judetul Cluj, care este sediul Imprimeriei Ardealul Cluj, incluzand constructie cu o suprafata de 7.123 mp si teren in suprafata de 15.070 mp. Modalitatea propusa este cea a licitatiei publice cu strigare, prin organizarea unei serii de 10 licitatii saptamanale, avand pretul de pornire de 100% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare Darian DRS, si anume suma de 14.927.000 euro, exclusiv TVA. 

Conform procesului verbal al Adunarii Creditorilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA incheiat in data de 12.09.2019 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 16962/13.09.2019, la adunarea convocata cu ordinea de zi susmentionata au participat creditorii Agentia Nationala de Administrare Fiscala, RA-APPS, Heidelberg Druckmaschinen Romania SRL, Raiffeisen Leasing IFN SA si Europapier Romania SRL, reprezentand 91,64% din valoarea totala a creantelor. Din acest proces-verbal rezulta ca creditorii Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Heidelberg Druckmaschinen Romania SRL, Raiffeisen Leasing IFN SA si Europapier Romania SRL, reprezentand 63,19% din valoarea totala a creantelor, au votat aprobarea valorificarii proprietatii imobiliare amplasata in B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146, municipiul Cluj-Napoca judetul Cluj, prin organizarea unei serii de 10 licitatii publice, desfasurate saptamanal, avand pretul de pornire de 100% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare intocmit in cauza, si anume suma de 14.927.000 euro, exclusiv TVA. Doar creditorul RA-APPS, reprezentand 28,45% din valoarea totala a creantelor, a votat impotriva cu motivatia justificata ca propunerile administratorului judiciar de la punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi nu sunt cuprinse in planul de reorganizare aprobat initial si modificat ulterior si constituie o modificare a acestui plan, care necesita aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor CNI Coresi SA , in conformitate cu prevederile art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Surprinde incalcarea legii de catre ANAF, in calitate de reprezentant al Ministerului Finantelor, aceasta conduit nascand sspiciuni de complicitate. 

Hotararea Adunarii Creditorilor din data de 12.09.2019, prin care a fost aprobata vanzarea proprietatii imobiliare situata in municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146 judetul Cluj, unde se afla sediul Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj, este lovita de nulitate absoluta intrucat au fost eludate, cu buna stiinta si cu rea-credinta, dispozitiile imperative ale art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, care prevad urmatoarele: ,, Modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute de prezenta lege. Daca modificarea planului este propusa de debitor, ea va trebui sa fie aprobata de adunarea generala a actionarilor/asociatilor”.Vanzarea proprietatii imobiliare susmentionate constituie o modificare majora a planului de reorganizare care a fost propusa de debitorul CNI Coresi SA, prin administratorul judiciar Victrix Capital SPRL, care ar fi trebuit sa convoace in prealabil Adunarea Generala a Actionarilor CNI Coresi SA , pentru a aproba aceasta vanzare, ori administratorul judiciar nu a realizat o astfel de convocare si nu a obtinut o astfel de aprobare.

Asa cum am mai scris, asociatul coordonator al administratorului judiciar Victrix Capital SPRL, avocatul Marius Cristian Ghita, este asociat in afaceri cu controversatul general Silviu Predoiu, care a detinut functiile de prim-adjunct al directorului si de director interimar al SIE in perioada 2005-2018, pensionandu-se in vara anului trecut. Dupa trecerea in rezerva, generalul Predoiu și-a deschis o firmă de consultanță, care are sediul într-un apartament de pe Bulevardul Ion Mihalache (nr. 65 corp A et. 3 ap. 7) în care funcționează societatea de insolvență Victrix Capital SPRL, al cărei asociat coordonator este avocatul Ghiță. După ce acest fapt a aparut in presă, generalul Predoiu și avocatul Ghiță și-au deschis un birou nou într-un apartament de pe strada Bucur (nr. 4-6, et, 3 ap. 13), care este situat într-un imobil care a aparținut se pare SIE. Să fie Victrix Capital SPRL  o societate de insolvență acoperită a SIE, care are drept scop acapararea unor hălci din economia națională prin repartizarea spre lichidare a unor companii de stat sau private? Victrix Capital SPRL a fost desemnată administrator judiciar și pentru alte societăți cu capital de stat, cum ar fi SC Hercules SA Herculane, avocatul Ghiță fiind anchetat de DIICOT pentru devalizarea substanțială a activelor acestei societăți hoteliere. Această firmă de insolvență a realizat numeroase proceduri de lichidare voluntara și judiciară încredințate de instituții financiar- bancare importante, precum Bancpost SA și Banca Transilvania, alături de autorități publice, ca Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

Vanzare cu dedicatie, la jumatate de pret  

Pe de alta parte, evaluarea proprietatii imobiliare in cauza la un pret de pornire de 14.927.000 euro, exclusiv TVA, este vadit frauduloasa si paguboasa avand in vedere ca imobilul este situate in zona centrala a municipiului Cluj-Napoca, in care pretul de piata al terenului este de 2.000 euro/metru patrat, rezultand o valoare totala a terenului de peste 30. 000.000 euro, respectiv o valoare dubla fata de evaluarea propusa de administratorul judiciar si aprobata de Adunarea  Creditorilor. Evaluarea imobilului doar la jumatate din valoarea sa de piata constituie un indiciu ca se pregateste o licitatie cu dedicatie, la fel ca in cazul vanzarii activelor Sucursalei Oltenia Craiova in anul 2014. Corpul de control al primului ministru Viorica Dancila a verificat si constatat aceasta afacere frauduloasa si paguboasa in 2017, dar pentru Ministerul Culturii a fost doar apa de ploaie, pentru ca istoria se repeta, la scara si mai mare. 

Pentru toate aceste motive, Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj a inaintat, in calitate de persoana interesata, in dosarul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila nr. 29785/3/2013, care are ca obiect insolventa CNI Coresi SA , o contestatie prin care a solicitat anularea deciziei de schimbare a organigramei si anularea preavizelor de concediere a angajatilor Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj si o contestatie prin care a solicitat anularea hotararirii Adunarii Creditorilor privind vanzarea sediului Imprimeriei Ardealul. De asemenea, sindicatul a solicitat judecatorului sindic inlocuirea din oficiu a administratorului judiciar Victrix Capital SPRL pentru gravele abuzuri si fraude comise incepand de la desemnarea sa in aceasta functie. Sub acest aspect, a devenit suspecta atitudinea judecatorului sindic din cauza, care tergiverseaza de peste sapte luni solutionarea unei cereri formulate de Sucursala Imprimeria Ardealul Cluj pentru  inlocuirea din oficiu a administratorului judiciar. Totodata, impotriva administratorului judiciar si administratorului special ai CNI Coresi SA urmeaza sa fie formulata plangere penala la Directia Nationala Anticoruptie pentru cercetarea acestora sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si inselaciune.

Valer Marian   

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here