Penitenciarul Gherla a reușit performanța să ”înțepe” firma care a câștigat contractul de construire a gardului care îi ține pe deținuți să nu fugă din închisoare. Societatea comercială Grup Consult Proiect din Moinești, acum aflată în insolvență, s-a judecat cu Penitenciarul Gherla, dar nu a avut câștig de cauză. Firma a făcut și o plângere penală împotriva directorului Penitenciarului, dar ea a fost clasată definitiv. 

Firma Grup Consult Proiect din Moinești a câștigat contractul ”Împrejmuire unitate” licitat de Penitenciarul Gherla. Valoarea proiectului a fost de 2,3 milioane de lei, iar proiectantul lucrării a fost firma ARTIFEX ENGINEERING SRL, patronată și administrată de MIRCEA CĂLIN GRIGORE RADU, profesor la UTCN.

Însă, pe parcursul lucrării au apărut o serie de probleme.

SC Grup Consult Proiect a dat în judecată Penitenciarul Gherla pentru a obține rezilierea contractului prin care s-a construit gardul închisorii, din culpa exclusivă a beneficiarului. De asemenea, firma a mai cerut plata a 68.606,27 lei, conform facturii fiscale neachitate nr. 822/21.11.216, reprezentând despăgubiri și a unei sume de 138.178,77 lei, ”conform situației centralizate, reprezentând rest de executat „împrejmuire penitenciar Gherla” — manoperă, utilaj, transport, cheltuieli indirecte, profit; obligarea pârâtul la plata cheltuielilor de judecată”, se arată în cerere.

Pe parcursul lucrării, reprezentanții firmei spun că au cerut, prin intermediul a mai multor adrese, organizarea unor întâlniri cu reprezentanții penitenciarului pentru care aceștia să furnizeze materiale și utilaje necesare construirii gardului, însă nu a venit nimeni.

”Lipsa de diligență a pârâtului  a condus la imposibilitatea finalizării lucrărilor contractate astfel că a comunicat pârâtului notificarea de reziliere nr.240/14 .11.2016 prin care a solicitat achitarea lucrărilor executate până la data de 7.11.2016 care nu au putut fi prinse in devizul inițial în  valoare de 60.356,73 lei, reprezentând: – închiriere macara ridicare tuburi beton; – închiriere mașina torcret-aflată la dispoziție din lipsă rețea;- lipsă beton finalizare lucrare”, se arată în cererea de chemare în judecată. La data când au apărut aceste discuții, reprezentanții firmei au spus că ei ar putea continua lucrările, dacă vor fi achitate sumele menționate anterior și se va organiza o întâlnire cu proiectantul în care să propună necesarul suplimentar de materiale, cabluri, amplasarea tablourilor electrice, corelarea planșelor de la curenți slabi cu realitatea din teren, etc.

…Și cu banii luați

Pe de altă parte, juriștii Penitenciarului Gherla au depus o întâmpinare prin care s-a solicitat respingerea cererii  de chemare în judecată, motivând că obligațiile contractuale au fost îndeplinite și că, dimpotrivă, firma privată nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, în pofida  unor întâlniri și a clarificărilor care au loc cu privire la proiectul tehnic.

Înainte de a da dreptate uneia dintre părți, judecătorii clujeni au stabilit firmei de construcții pentru cererea de chemare în judecată o taxă de 12.884 lei și au respins cererea de chemare în judecată făcută de firmă.

”În aplicarea prevederilor art. 1867 alin. 2 și 3 Cod civil antreprenorul nu poate cere o sporire de preț, nici cu titlu de îmbogățire fără just temei, pe motiv că s-a mărit prețul muncii sau al materialelor, nici pe motiv că a efectuat modificări sau adăugiri la planul inițial, dacă aceste modificări sau adăugiri nu au fost prevăzute în niciun act adițional și nici nu s-a dovedit acordul scris al beneficiarului pentru modificările de preț și că nu sunt incidente normele generale privind încheierea convențiilor și executarea acestora . Pentru considerentele de fapt și de drept expuse in precedent instanța va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SC GRUP CONSULT PROIECT SRL în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Gherla. Respinge excepția nelegalei timbrări a cererii de chemare în judecată”, arată soluția instanței de fond.

Reprezentanții firmei au încercat să atace soluția, să recuze completul de judecată, să strămute dosarul, i-au făcut o plângere penală directorului Penitenciarului Gherla, dar nu au avut succes în niciun dosar. Pe deasupra, patronii au rămas și fără 12.000 de lei, taxa de timbru.

Neregulile se știau de mult

Însă, neregulile din cadrul contractului de 2,3 milioane de lei pentru împrejmuirea penitenciarului se știau de mult. 

Potrivit unui control făcut la Penitenciarul Gherla, nu a fost evidențiată corect în conturile corespunzătoare garanția de bună execuție, în sumă totală de 47.665 de lei, aferente lucrărilor executate pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire unitate”. Contractul pentru împrejmuirea penitenciarului a fost încheiat cu firma Grup Consult Proiect, din Moinești, jud. Bacău, și a avut o valoare de 2.301.533 de lei. ”Potrivit clauzelor contractuale, constructorul a constituit garanția de bună execuție în sumă de 44.290 de lei. Totodată, pentru proiectul aferent obiectivului de investiții ”Împrejmuire unitate”, realizat de SC Megavox Proiect, a fost constituită garanția de bună execuție în numerar, la nivelul sumei de 3.375 de lei, care nu a fost evidențiată în contul ”Disponibil din garanția constituită pentru buna execuție”.

Valoarea garanțiilor de bună execuție nereținute și neînregistrate în conturi în afara bilanțului, aferente lucrărilor de investiții executate este în sumă de 47.665 de lei. ”Prin nerespectarea prevederilor contractuale cu privire la constituirea garanției de bună execuție, entitatea nu are posibilitatea de a acoperi eventualele prejudicii cauzate de antreprenori și în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contracte”, arată raportul.

Firma Grup Consult Proiect este patronată acum de Cătălin Ababei și de AILIOAIE CRISTIAN FELIX (acționar majoritar), cel din urmă fiind un fost consilier local la Primăria Moinești. Firma a aparținut deputatului teleormănean Didi Spiridon care a avut un cabinet parlamentar în județul Bacău.

Această firmă a obținut și contractul de reamenajarea unui corp de clădire  care a devenit Centrul terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, finanţat printr-un grant acordat de Norvegia în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, cu un buget de 1.232.437 de euro. Centrul a fost inaugurat în mod heirupist, în toamna anului trecut, când penitenciarul a fost vizitat de fostul ministru al Justiției, Raluca Prună. La câteva luni de la inaugurare, în clădire au apărut infiltrații de apă, mucegai.

Bani de gard

Pe parcursul anului 2014, Penitenciarul Gherla s-a implicat în dezvoltarea şi implementarea măsurilor destinate siguranţei locului de deţinere şi extinderii capacităţii de cazare a sistemului penitenciar, astfel:  în urma procedurii de achiziţii la obiectivul de „intervenţie la imobile de natura investiţiilor” – „Împrejmuire unitate tronson nr. 1”, s-a încheiat contractul de execuţie lucrări cu S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti, în valoare de 2.391.533,23 lei. În anul 2014, a fost alocată suma de 972.200 lei, din care s-au executat lucrări în valoare de 900.292,19 lei, reprezentând 92,60%;  a fost demarat obiectivul de „intervenţie la imobile de natura investiţiilor”: „Transformare atelier tâmplărie în centru terapeutic pentru femei” – Penitenciarul Gherla prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. S-a realizat faza de proiectare DALI, în valoare de 85.534,77 lei; în urma procedurii de achiziţii, s-a încheiat contractul de execuţie lucrări cu S.C. Grup Consult Proiect S.R.L. Moineşti, în valoare de 3.665.812 lei. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here