Terenul  din Jucu pe care Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca l-a dat lui Octavian Buzoianu în baza unui contract dintre universitatea și firma Modern Farm a făcut obiectul unui alt dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată. USAMV a acuzat că terenul aflat în proprietatea publică și în administrarea universității a fost trecut în mod ilegal în proprietatea UAT Jucu.

Contractul dintre Buzoianu si USAMV,  cercetat de Curtea de Conturi

Amintim faptul căîn anul 2016, Curtea de Conturi a efectuat un control la Ministerul Educației, de unde a ajuns la USAMV pentru a verifica legalitatea contractului de asociere pe cele peste 1300 de hectare de teren dintre USAMV Cluj-Napoca și SC Modern Farm SRL, firmă ce era condusă la acea vreme de Octavian Buzoianu, încheiat în anul 2006.

Practic, presa locală scria că fostul rector Liviu Mărghitaș, foștii prorectori Doru Pamfil, Ioan Groza și Mihai Rusu, foștii decani Ioan Rotar, Silviu Apahidean, Gheorghe Mureșan și Vasile Cosma, fostul director general administrativ Vasile Poruțiu, fostul contabil șef Valentin Costea și fostul consilier juridic Viorel Apostu, au mânărit proprietatea publică a statului în folosul lui Octavian Buzoianu . Curtea de Conturi menționa că într-un raport din anul 2016 că ”bunurile aflate în proprietatea publică a statului au fost transferate entității în conformitate cu prevederile HG nr. 2155/2004 au fost gestionate defectuos”.

Contractul de asociere în participațiune dintre USAMV Cluj-Napoca și SC Modern Farm SRL avea ca și scop ”realizarea de către asociat a unor investiții pe imobilele Universității mai jos descrise exploatarea în interesul în interesul comun al acestor investiții și oferirea unei baze materiale pentru activitatea de cercetare și practica studenților universității pe diverse domenii”. În contract, SC Modern Farm SRL a fost denumită “administrator”. Contractul de participațiune s-a încheiat fără o selecție de oferte, iar în apărarea lor, Liviu Mărghitaș, Doru Pamfil și Viorel Poruțiu invocând faptul că la data respectivă nu exista o “obligație legală” în acest sens. Documentul Curții de Conturi a fost prezentat de Ziar de Cluj în anul 2016, iar auditorii au arătat că nu sunt de acord cu această afirmație: “(…) totuși, gestionarea cu respectarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în administrarea patrimoniului public este o obligație a conducătorilor entităților care gestionează patrimoniul public, prevăzută la art. 3 din OG nr. 119 din 31 august 1999 (republicată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv”.

Astfel că, auditorii Curții de Conturi au arătat că ”universitatea nu s-a asigurat de faptul că partenerul cu care urma să se asocieze are experiența necesară derulării în condiții de eficiență a  activităților în scopul obținerii de profit. Totodată, Universitatea nu s-a asigurat de faptul că asociatul are capacitatea financiară astfel încât să poată realiza investițiile la care s-a angajat”.

“În acest context, Universitatea nu putea să dispună asupra imobilelor, deci nu avea calitatea juridică de a încheia contracte de asociere în participațiune / contracte de închiriere / contracte de concesiune având ca obiect bunuri din domeniul public al statului asupra cărora deține drept de folosință”.

În primăvara anului 2017, Consiliul de Administrație de Științe Agricole și Medicină Veterinară a decis încetarea asocierii cu omul de afaceri Octavian Buzoianu privind terenurile din Jucu. Actualul rector al USAMV Cluj-Napoca, Cornel Cătoi, a declarat la acea vreme că decizia s-a luat în urma recomandărilor Curții de Conturi care au arătat că nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru semnarea parteneriatului. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că respectivul contract de asociere ar fi nul de drept.

Pe rolul instanțelor de judecată există mai multe procese în care USAMV cere firmei Modern Farm SRL anularea unor acte administrative și cere evacuarea.

USAMV  pierdut milioane de lei

Pentru fiecare an fiscal, analizat de reporterul EvZ, firma Modern Farm a rulat aproximativ un milion de dolari SUA. Oficial, în anul 2010, societatea Modern Farm a avut o cifră de afaceri de 1.88 milioane lei și o pierdere de 237 mii lei. În anul 2011, societatea a avut o cifra de afaceri de 3.85 milioane de lei și un profit net de 1.638 lei, ceea ce înseamnă că USAMV a primit imensa suma de 409 lei.

În anul 2012, firma o duce mai bine. A avut o cifră de afaceri de 3.35 milioane de lei și un profit de 57.726 lei din care, USAMV Cluj i-a revenit suma de 14.431 lei. În 2013, profitul firmei de a fost de 3,11 milioane lei iar profitul de 62.029 lei. La USAMV a intrat în conturi suma de 15.500 lei.

La fel s-a derulat afacerile și în anul 2014, când Modern Farm a realizat o cifră de afaceri 3,9 milioane lei și un profit de 64.198, din care suma de 16.049 lei au intrat în conturile USAMV.

În total, în anii fiscali 2010-2014, USAMV a încasat imensa sumă de 46.389 lei, adică vreo 10.500 de euro. 

În această asociere este clar că USAMV a pierdut enorm de mulți bani. Un simplu calcul făcut doar pe sumele de bani pe care Universitatea le-ar fi încasat, ca și subvenție, pentru ternul agricol, sumele ar fi fost de sute de mii de euro. În cursul anului 2014, subvenția pentru un hectar agricol plătită de APIA a fost de aproximativ 130 de euro. Dacă ținem cont că USAMV deține la Jucu peste 1.000 de hectare de teren, doar pentru subvenție universitatea ar fi primit peste 130.000 de euro.

Comuna Jucu a luat terenul ilegal de la USAMV

În 2016, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a dat în judecată Consiliul Local Jucu, comuna Jucu și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice. USAMV a cerut instanței anularea în parte a două Hotărâri de Consiliu Local din 2007 și 2008 privind inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Jucu. De asemenea, universitatea a mai cerut rectificarea situației de carte funciară a imobilului înscris în favoarea comunei Jucu, în sensul radierii dreptului de proprietate al comunei Jucu, anularea nr. cadastral și sistarea cărții funciare pentru lipsa părților. Concret, USAMV a arătat că printr-o Hotărâre de Guvern  din anul 2004 a preluat prin absorție Stațiune de Cercetare-Dezvoltare de 1390 ha, aflată în localitatea Jucu. Însă, în 2007 USAMV a constatat că s-a emis o Hotărâre de Consiliu Local prin care s-a dispus însușirea de către Consiliu Local Jucu a inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Jucu, prin care s-a inclus și terenul în suprafață de 24.154 mp.USAMV mai spune că în mod nelegal, s-a emis și în 2008 un HCL în temeiul căreia, bunul imobil respectiv a fost înscris în proprietatea comunei Jucu, fiind transcris într-o nouă carte funciară. Tribunalul Cluj a admis în martie 2017 acțiunea formulată de USAMV. Statul Român a făcut recurs, însă câteva luni mai târziu, Curtea de Apel Cluj a respins recursul.

USAMV și comuna Jucu s-au judecat și pentru bani

Un nou proces a fost deschis în martie 2018, tot de către USAMV împotriva Comunei Jucu, Consiliului Local Jucu și a Statului Român prin Ministrul Finanțelor Publice. Prin cererea de chemare în judecată, USAMV a solicitat obligarea pârâților la plata sumei de 35.277 lei reprezentând cheluieli de judecată ocazionate cu litigiul ce a făcut obiectul dosarului menționat mai sus cu cheltuieli de judecată.

USAMV a avut parte de asistență juridică din partea Societății de Avocatură ”Iordăchescu & Asociații”. Onorariul avocațial convenit de părți a fost de 5.000 euro plus TVA, respectiv 6.000 euro cu TVA (27158 lei). Împotriva sentinței Tribunalului Cluj, Statul Român a declarat recurs, însă a fost respins. Pentru recurs, a fost stabilit onorariul avocațial de 1500 euro plus TVA, adică 8119 lei. Atât Statul Român, cât și Comuna Jucu spun că pretențiile financiare sunt prea mari și aruncă vina unul în cârca altuia.

În întâmpinare, Statul Român a solicitat respingerea cererii, motivat de faptul că USAMV avea posibilitatea de a solicita cheltuieli de judecată în dosarul anterior. În plus, Statul Român prin Ministerul Finanțelor spune că ”USAMV avea în structura organizatorică un oficiu juridic, prin urmare având personal angajat cu studii juridice, cheltuiala nu era necesară, apelarea la serviciile unei case de avocatură fiind strict opțiunea reclamantei, opțiune ce nu poate atrage admiterea acțiunii. Faptul că USAMV a fost de acord cu onorariul solicitat de avocatul angajat să presteze serviciile juridice și că a achitat cuantumul acestei sume la nivelul stabilit prin contract, nu înseamnă că în mod automat instanța trebuie să acorde aceste sume”.

Ministrul Finanțelor spune că în privința sumei de 27.158 lei cu titlu de onorariu avocațial este de părere că acțiunea nu a fost atât de complexă, încât să justifice o sumă într-un cuantum atât de mare. Și în privința onorariul avocațial în recurs, respectiv de 8.119 lei, Statul Român este de părere că este exagerată, raportat la complexitatea cauzei.

În plus, Statul Român spune că nu poate fi obligat la plata sumei respective, raportat la culpa delictuală a Comunei Jucu și a Consiliului Local Jucu.

”Instanța să rețină care este culpa fiecăruia în litigiu care a generat aceste cheltuieli și să observe că cele două hotărâri atacate care au fost anulate nu au fost emise de Statul Român, ci de Consiliul Local Jucu, respectiv Comuna Jucu”, mai arată Statul Român.

Dacă Statul Român aruncă vina pe Comuna Jucu, lucrurile nu stau diferit nici în privința celei din urmă. În întâmpinare, Comuna Jucu spune că nu a declarat, ci Statul Român a declarat, prin urmare cheltuielile de recurs nu au fost ocazionate de comuna Jucu, sens în care consideră că suma de 1.500 euro nu cade în sarcina comunei Jucu.

”Considerăm că onorariul avocațial plătit de USAMV Societății Civile de avocați ”Iordăchescu &Asociații” este în cuantum ridicat raportat la obiectul speței deduse judecății, mai mult USAMV are angajat consilier juridic care putea reprezenta cu succes interesele angajatorului, de altfel aceasta este și sarcina consilierului juridic pentru care își justfică salariul plătit de angajator”, spune Comuna Jucu.

USAMV: Consilierul juridic a murit!

În răspuns la întâmpinare, USAMV arată că prin sentința Tribunalului Cluj și a Curții de Apel Cluj, instanța a reținut ”că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată, luând act de declarația USAMV cu privire la solicitările acestora pe cale separată”.

Referitor la existența în structura organizatorică a unui oficiu juridic și implicat a personalului angajat cu studii juridice, USAMV spune că Viorel Apostu, fostul consilier juridic a murit în luna mai 2015, astfel că USAMV spune că a fost în imposibilitatea de a asigura desfășurarea activității juridice, motivul fiind lipsa personalului de specialitate.

”Începând cu iunie 2015 am organizat în trei date succesive concursuri pentru ocuparea postului de consilier juridic al USAMV. Contrar susținerilor pârâtei, la momentul semnării contractului de asistență juridică, respectiv în ianuarie 2016, nu aveam angajat personal de specialitate.

Cât despre onorariul avocațial, USAMV spune că ”nu este dispoporționat față de valoarea și complexitatea cauzei și nici în raport cu activitatea intreprinsă de avocați, având în vedere că reprezentantul convențional al USAMV a redactat toate actele procesuale necesare pentru a se asigura de admiterea acțiunii atât în fond, cât și în recurs”.

Judecătoria Cluj-Napoca: Onorariul avocațial nu este rezonabil

Judecătoarea Ioana Valeria Amuscăliței de la Judecătoria Cluj-Napoca spune cu privire la cheltuielile de judecată aferente fondului că trebuie verificată proporționalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus de pregătirea cauzei. Prin urmare, judecătorul a înjumătățit cheltuielile de judecată pe care Statul Român, Consiliul Local Jucu și Comuna Jucu ar fi trebuit să le plătească către USAMV, considerând că prețul plătit de universitate către SCA ”Iordăchescu și Asociații” este mult prea mare.

”În ceea ce privește activitatea desfășurată, se reține că SCA ”Iordăchescu și Asociații” a formulat cerere de chemare în judecată, răspuns la întâmpinare și s-a prezentat la trei termene de judecată. Or, având în vedere activitățile desfășurate de către SCA ”Iordăchescu și Asociații”, instanța apreciază că se impune ca pârâtele să suporte cheltuieli de judecată în valoare de 12.000 lei. Onorariul avocațial achitat de USAMV, respectiv de 27.158 lei nu este rezonabil de a fi suportat de către pârâte cu titlu de cheltuieli de judecată”, arată judecătorul.

Și cu privire la cheltuielile de recurs, instanța le-a redus la suma de 5.000 lei, „apreciind suma de 8119 lei vădit disproporționată cu activitatea reprezentantului convențional al reclamantei desfășurată în etapa recursului și complexitatea aspectelor supuse discuției în recurs, în condițiile în care reclamanta formulase apărări cu privire la calitatea procesuală a pârâtului și în fața instanței de fond.

Totodată, Statul Român a fost obligat să plătească cheltuieli de judecată în prezentul litigiu de 530 lei, iar Comuna Jucu și Consiliul Local Jucu de 424 lei.

5 COMENTARII

  1. Fostul rector trebuie să descurce lucrurile pentru că şi-a bătut joc de proprietăţile statului şi de USAMV. Nu morţii sunt de vină de haosul făcut!
    Ce oferte o fi făcut Buzoianu morţilor, dar viilor?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here