Pe strada Anton Pann se va construi un hotel, proiect ce a stârnit numeroase reacții din partea vecinilor. Inițial, beneficiarii proiectului erau Iolanda şi Attila Eperjesi, apoi Aurel Dezmiren (prin familia Eperjesi), iar într-un final, SC Dafo Logistics SRL, firmă condusă de consilierul local PNL Ovidiu Florian și Aurel Dezmirean. Săptămâna trecută, consilierii locali au dat aviz pozitiv proiectului, deși vecinii au arătat î nenumărate rânduri nelegalitățile ce le presupune viitorul aparhotel. 

Vasile Gogea, unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi scriitori clujeni este unul dintre cei afectați de viitorul hotel, care i-a adresat o scrisoare primarului Emil Boc:

”Motivarea acestei „scrisori” pe care mă văd constrîns, cu tristețe și durere,  să V-o adresez, o constituie toate avatarurile prin care familia mea, și desigur în solidar cu ea și eu, a trecut de mai mult de trei ani, de cînd au început presiunile de toate tipurile și manevrele procedurale cele mai „sofisticate” – adică mustind de „sofisme” – pentru a ne da acordul cu privire la un proiect de investiție imobiliară, alipit cu o obstinație demnă de cauze mai bune, de la început pînă la sfîrșit, de imobilul în care locuim, moștenire a soției mele de la părinții ei, care la rîndul lor l-au moștenit de la înaintași și l-au întreținut, conservat și locuit neîntrerupt din 1935 pînă azi.

Probabil, „presiunea” e atît de mare pentru că „dezvoltatorii” cunosc prevederile legilor privind protejarea patrimoniului cultural, din ale cărei patru criterii de bază pentru protejarea unui imobil ca bun de patrimoniudouă ar putea fi îndeplinite:  valoarea memorială – legată de personalităţi, evenimente sau momente din istorie și vechimea – să fie de 50 de ani sau mai mult. 

Nu voi intra în amănunte de proceduri și de legalitate formale: tot „dosarul” se poate consulta pe site-ul Primăriei. Toate aspectele care vizează posibile fapte de/asimilabile/în legătură cu corupția sau abuzul de putere, pentru prezumarea cărora există motive rezonabile, vom solicita D.N.A. să le deslușească, depunînd în acest sens o plîngere oficială. (În principiu, s-ar putea și autosesiza, în urma acestei „scrisori deschise”!)

Este vorba despre Hotărârea nr. 29 din 17.10.2017, a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hotel de apartamente, S+P+3E+R, Str. Anton Pann 1, din Cluj-Napoca, adoptată aproape în unanimitate (doar cu o abținere și o recuzare de la vot), în baza Referatului nr. 422267 din 18.09.2017, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hotel de apartamente, S+P+3E+R Str. Anton Pann 1 – Cluj-Napoca, aprobat de Dumneavoastră, Domnule Primar Emil Boc, sub semnătură olografă personală.

Așa cum scriam mai sus, las – și eu și familia mea, în speță soția mea – justiției să stabilească legalitatea sau ilegalitatea, totală sau parțială, precum și să discearnă dacă avem în cauză și aspecte de natură penală care vizează abuzul de putere și acte de/asimilate/în legătură cu corupția.

Personal, întrucît este în cauză și viața mea, și anii cîți mi-au mai rămas de trăit, precum și viitorul fiicei noastre, mă adresez Dumneavostră, Domnule Primar, și fac apel la autoritatea Dumneavoastră de Profesor de științe juridice, Doctor în Drept constituțional, dar și la cultura Dumneavoastră politică, în calitate de fost Președinte al unui partid democrat și liberal, în conformitate cu ideologia și programul căruia ați fost și Prim Ministru al României. Pentru că perspectiva mea de abordare a chestiunii este una politică, și anume una care vizează drepturile fundamentale ale individului.

Din surse interne Primăriei, dar și din surse care au legături cu „sindicatul dezvoltatorilor” urbani din Cluj-Napoca, am aflat cu stupoare că există o „hartă secretă” a Clujului, pe care sunt delimitate codificat „zonele viabile” și „zonele neviabile” în perspectiva imediată sau medie a municipiului. De această „hartă” beneficiază dezvoltatorii, care traducînd  în „limbaj economic și urbanistic” aparent „politic corect”, iau cu asalt, prin toate mijloacele (persuasiune, intimidare, supunere la stres continuu, „oferte de nerefuzat” ș.a.m.d.) aceste zone, în care locuitorii sunt, în majoritate oameni în vîrstă, cu venituri modeste, cultură civică și juridică precare.

  Sînt sigur, Domnule Primar, că dacă o asemenea „ocultă” funcționează și este infiltrată și în actul de guvernanță locală, promovîndu-și propriile interese în dauna intereselor legitime ale cetățenilor în numele cărora guvernați constituțional DumneavoastrăVeți înțelege că avem de a face cu o politică de fundal „secretă”, care pusă în practică comite, în realitate, grave acte de discriminare a unui mare număr de cetățeni ai Clujului. Cineva, nu se știe cine – stabilește modul de viață și viitorul oamenilor după criterii „economice”, „teritoriale”. Imaginea de coșmar a unei insațiabile haite de „hiene imobiliare” asmuțită asupra locuitorilor din anumite cartiere este de neevitat!

Sînteți un susținător al uniunilor de creație cu filiale în Cluj. Poate, chiar ați privilegiat Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Fără modestie, Vă aduc la cunoștință că, în ultimii 20 de ani de cînd locuiesc și plătesc taxe în acest oraș, în această „zonă” codificată „neviabilă”, am scris și publicat  25 de cărți (și nu sunt cărți „de bucate” sau de „epigrame”), majoritatea premiate (trei dintre ele chiar de Filiala Cluj a USR) și am contribuit la zeci de antologii și volume colective, dintre care unele sunt dedicate memoriei și moștenirii culturale clujene, sau mai larg, transilvane. Nu am fost scutit de stres nici pînă acum: de traficul supraglomerat și nereglementat în vreun fel de pe str. Someșului, acum de șantierul deschis pe locul demolatei fabrici din fața casei noastre. La toate acestea, prin Hotărârea pe care ați avizat-o favorabil, urmează să se adauge un zid monstruos plus balcoane și ferestre neretrase la distanța prevăzută de propriile normative față de limita de proprietate a vecinilor, de la care o populație necunoscută și în permanentă tranziție îmi va viola dreptul la intimitate în viața privată și, mai mult, ar putea pune în pericol chiar integritatea materială a proprietății noastre, și pe latura nordică a micii noastre curți (micul paradis floral în care noi ne regăsim liniștea după confruntarea cu toate aceste agresiuni), astfel încît mă voi simți, cel puțin eu (și sunt sensibil la acest aspect!), ca într-o curte interioară de închisoare! Dar, fără „siguranța” persoanei pe care, totuși, mediul penitenciar o garantează! Am convingerea că atunci cînd, nici aceste blocuri noi pe care le construiți acum, distrugînd micile proprietăți familiale, nu vor mai fi, cel puțin o parte din cărțile mele vor rămâne. Promit să vă rezerv cîteva pagini într-una dintre cărțile mele viitoare

S-a întrebat cineva, și dacă da, ce răspuns are la situația de fapt că s-au înmulțit decesele cauzate de boli agravate de factori de stres tocmai în aceste „zone neviabile”?

Din această perspectivă și în acest context real, chestiunea Hotărârii C.L. nr. 29 din 17.10.17, poate face obiectul nu doar al organelor de cercetare penală ale țării, dar încălcînd grav Convenția Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) ,  cît și recomandările conținute în Cartea Albă a Comitetului Regiunilor privind Guvernanța pe Mai Multe Niveluri, poate deveni „speță” într-un proces deschis la Curtea Europeană a Drepturilor Omului .

Nu uit nici o clipă că sunteți Profesor de Drept Constituțional. De aceea nu consider necesar să fac trimiteri la Constituție sau alte Legi organice, ori acte normative cu privire la „buna guvernare locală”. Dar, am să vă citez un fragment dintr-un articol publicat de fosta/actual încă Dumneavoastră colegă de partid și membră în Guvernul prezidat de Dumneavoastră: Doamna Andreea Pal. Iată ce scrie Domnia Sa: „Buna guvernare locală ar trebui să fie în top 3 subiecte de interes, alături de sănătate și de educație (…). De ce? Fiindcă de calitatea guvernării locale, mai mult chiar decît a celei centrale, depinde calitatea vieții de zi cu zi a oamenilor – siguranța cetățenilor, mediul în care se pot dezvolta, bucuria de a trăi într-o comunitate.” (https://mediacalarasi.ro/andreea-paul-pnl-4-exemple-de-buna-guvernare-locala-nemteasca/)

       Această „bucurie”, Domnule Primar, cu aprobarea Dumneavostră și votul aberant dat de onorabilii (pînă la proba contrarie) domni consilieri a murit pentru cîteva familii (nu vorbesc decît cu referire la „dosarul Anton Pann 1” – dar știu că mai există zeci de asemenea cazuri).  Viitorul nostru a fost printr-un „simplu” vot violat, drepturile, aspirațiile și viața noastră cotidiană au fost îngrădite, în conformitate cu ceea ce numeam mai sus „politica zonelor viabile sau neviabile” ale Clujului. O politică criminală, care face victime încet dar sigur, aneantizînd comunități vechi cu un mod de viață care garanta transmiterea unor valori identitare, neoferind în compensație, în realitate, orașului decît niște blocuri de o arhitectură îndoielnică, amintind oripilant de mult de arhitectura comunistă, noi masări de colectivități amorfe, în care individul fără identitate și inițiativă, fără sentimentul apartenenței la un tot cultural, social, interetnic, economic, civic, istoric armonic nu mai are decît iluzia libertății și a „confortului”. Și, deci, pierde și conștiința responsabilității comunitare.

Conceptul de „dezvoltare durabilă” vă spune ceva? Știți că există o bibliografie imensă despre cum trebuie să se dezvolte un oraș, astfel încît acesta să fie „prietenos” cu locuitorii lui? (Vă pot sugera un „consilier special”, cu „expertiză” în domeniu: D-l Bogdan Ghiu, din București, care ține și o rubrică zilnică, de cîțiva ani buni, la Radio România Cultural pe aceste teme. Dar participă și la conferințe internaționale tot pe aceste teme.)

Voi încheia acum (dacă va fi necesar, voi reveni, fiți sigur!),

solicitîndu-vă Domnule Primar Emil Boc, în acest al doisprezecelea ceas,

ori să faceți publică, pentru toți cetățenii Clujului, această „hartă a discriminării teritoriale”,

ori, ca o dovadă clară că nu există o asemenea „hartă” și  așa cum Legea administrației locale permite, să convocați de urgență o nouă ședință de Consiliu și să anulați Hotărîrea deja luată în 17.10.17., solicitînd punerea întregii documentații în acord cu Legea și cu Drepturile fundamentaleale vecinilor.

P.S.  Constat, în momentul în care am încheiat de redactat această „scrisoare” că Hotărârea 29/17.10.17 (ca și alte hotărâri recente) a dispărut de pe site-ul Primăriei! Dar avem copii, domnilor!

Cu stimă,

Încă viu,

Vasile GOGEA

Membru fondator al Asociației Scriitorilor Profesioniști din România

Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj

Participant la revolta elevilor din Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza, din noiembrie 1969

Reporter clandestin pentru presa franceză și participant la Revolta muncitorilor din 15 noiembrie 1987,de la Brașov

Luptător pntru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant

Cetățean de Onoare al Municipiului Sighetu Marmației”.

 

Influențe în Consiliul Local?

Înainte ca proiectul să fie aprobat de consilierii locali, vecinii s-au adresat reprezentanților primăriei, opunându-se ferm față de viitorul hotel. Însă, în ciuda numeroaselor contestaţii făcute de vecini, parcă nimeni nu vrea să-i asculte. Un alt vecin s-a adresat viceprimarului Dan Tarcea şi arhitectului-şef Daniel Pop prin care şi-a exprimat dezacordul construirii unui hotel de apartamente pe strada Anton Pann nr. 1.

Iniţial, pentru edificarea construcţiei cei care s-au adresat Direcţiei de Urbanism, Biroul de Strategii Urbane au fost Iolanda şi Attila Eperjesi. ”Din cauza destinaţiei m-am opus, nefiind de acord”, spune vecinul. Aurel Dezmirean apare în schemă, deoarece acestuia i s-a atribuit calitatea de ”investitor-reprezentant” al familiei Eperjesi. Despre această manevră, vecinii spun că ”nu are nicio calitate de a reprezenta familia Eperjesi”. Mai mult, un clujean consideră că ”legătura <<subţirică>> dintre familia Eperjesi şi fostul arhitect şef Ligia Subţirică, i-a determinat pe aceştia să apeleze la serviciile unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de anvergură EUROpeană, în persoana numitului Aurel Dezmirean – alias  – <<Dorel>>”.

Vecinii viitorului aparthotel se referă la relaţia de afaceri dintre Dezmirean şi consilierul local PNL Ovidiu Florian. Aceştia au construit împreună imobile cu apartamente şi ateliere pe strada Aurel Gurghianu – Nord în cartierul Europa. Proiectul a fost pus sub semnul întrebării încă de la început, din 2014, deoarece zona în care s-a vrut construirea imobilelor era o zonă neurbanizată, pe o alee de pământ de şase metri fără posibilitatea amenajării pe o parte a trotuarului, reclamau vecinii acestuia. Ovidiu Florian a militat de mai multe ori pentru ca primăria să preia în domeniul public străzile private chiar dacă acestea nu au două benzi pe sens, trotuare sau asfalt, făcând referire tocmai la străzile din cartierul Europa.

”Alegerea acestui personaj (n.r. Aurel Dezmirean) care are legături strânse (afaceri) cu factori decidenţi a fost făcută pentru a influenţa Consiliul Local ca familia Eperjesi să obţină autorizaţia de construcţie după care să-i remunereze pe aceştia şi să intre în posesia clădirii. Aurel Dezmirean s-a dovedit că este adeptul sloganului comunist ”Lasă că rezolv ”io”, am pile, cunoştinţe, relaţii” reuşind în regim de urgenţă să intabuleze locuinţa şi perimetrul aferent familiei Eperjesi. Ca toţi marii bărbaţi ai neamului şi-a etalat realizarea scoţând în evidenţă greutăţile întâmpinate şi efortul depus – prezentându-le familiei Eperjesi”, afirmă Cristel Vasile Ionescu.

”Arhitectul persistă a sfida pe toată lumea prezentând acelaşi proiect”

Aşa cum am mai amintit, vecinii viitorului aparthotel s-au adresat reprezentanţilor primăriei încercând să se facă auziţi. Într-una din sesizările adresate arhitectului-şef Daniel Pop, un clujean i-a atras acestuia atenţia că arhitectul Iustinian Orza, din cadrul Dico&Ţigănaş, proiectanţii proiectului, ”persistă a sfida pe toată lumea prezentând acelaşi proiect”.

”Vă sfidează pe dvs. obligându-vă să semnaţi notificarea, considerându-vă în continuare subalternii lui, îl sfidează pe Dl. Arh. Adrian Iancu, consultant CL, care la ultima şedinţă i-a sugerat să elaboreze un proiect P + 2E, garsoniere vandabile în timp. Ne sfidează pe noi întrucât în proiectul însuşit de la cea care l-a executat Arh. Urb. Anamaria Popa ne prezintă un ”memoriu de prezentare” şi nu un ”memoriu justificativ”, din care să reiasă oportunitatea amplasării construcţiei hotel de o asemenea anvergură într-o zonă destinată numai construcţiilor de locuinţe private sau sociale. Nu în ultimul rând, Arh. Stagiar Iustinian Orza, susţinând proiectul îşi sfidează şefii, propriii colaboratori, declasându-i profesional, dezavuând firma Dico&Ţigănaş din care nu merită să facă parte. Că este paralel cu profesia, a dovedit-o prin răspunsul dat la întrebarea Dlui Arh. Adrian Iancu: ”Cum a fost calculată înălţimea clădirii?”. Răspunsul demn propus omologării OSIM ca descoperire ştiinţifică mondială ”Funcţie de margarete”. Alo, inteligenţă sclipitoare, margaretele se atribuie pensiunilor rurale, hotelurilor stele. Ignoranţa a dovedit-o şi când a asimilat zona Abator ca zonă turistică, rurală şi mai nou financiar economică. Deja, companiile multinaţionale şi autohtone trimit emisari pentru a rezerva din timp apartamente atraşi de ”margaretele” propuse să doteze terenul. Sunt convins că ”margaretele” îi vor satisface pe pretenţioşii viitori ocupanţi ai hotelului”, îi spune arhitectului-şef  Daniel Pop, domnul Ionescu.

”Nu sunt de acord cu kitsch-ul catastrofal din punct de vedere urbanistic”

”Dvs. sunteţi în măsură să opriţi această teroare şi să elucidaţi imixtiunea nocivă, malefică a ataşatului atârnător Dezmirean. Solicitaţi-i un act notarial, o dovadă bancară din care să reiasă că este îndreptăţit să-şi atribuie calitatea de investitor-reprezentant al familiei Eperjesi. Cred şi sunt în asentimentul dvs. că orice fals intră sub incidenţa legii penale, responsabilitatea fiind atât a celui care-l comite, cât şi a celui care-l acceptă. Propuneţi-le novicelui Iustinian Orza şi atârnătorului Aurel Dezmirean să se adreseze justiţiei reclamându-mă că nu sunt de acord cu kitsch-ul catastrofal din punct de vedere urbanistic.

Personal ca cetăţean care respectă legile acestei ţări, plătitor de taxe din care sunt asigurate salariile bugetarilor, mă adresez celor pe care i-am ales, celor care trebuie să asigure un climat de convieţuire î linişte a cetăţenilor să stopeze terorismul psihologic practicat de ”elemente” ca cele menţionate. Reamintesc că într-o şedinţă anterioară a Consiliului Local, primarul Dl. Emil Boc atenţiona asistenţa, citez: ”În situaţia actuală, N procese, primăria nu are nevoie de un nou proces”.

De câte ori primesc o nouă notificare semnată de dvs. ca subalterni ai stagiarului Arh. Iustinian Orza, mă întreb ce rost mai are să le trimiteţi dacă nu respectaţi propriul act normativ emis de primărie şi anume HCL 153/10.04.2012 în care menţionaţi că ţineţi cont de părerile cetăţenilor în vederea rezolvării unor astfel de cauze. Consideraţi că părerile noastre sunt consultative, iar hotărârea finală o iau cei care au puterea. M-aţi consultat, mi-am exprimat părerea că nu sunt de acord, deci exercitaţi-vă puterea, sfidându-mă şi desconsiderându-mă şi dvs.

Îmi exprim regretul că un atlant de bază al arhitecturii clujene va ieşi la pensie, primăria fiind vitregită de serviciile unui angajat cu realizări urbanistice monumentale.

Totuşi, cu toate că şi-a depus dosar de pensionare, Ligia Subţirică face în continuare parte din Comisia Direcţiei de Urbanism, Biroul de Strategii Urbane, încălcând legislaţia română. Apreciez că unii arhitecţi CTATU nu au aprobat autorizaţia de construcţie, dezavuând proiectul Dico&Ţigănaş, cât şi imixtiunea eminenţei cenuşii a intrusului atârnător Aurel Dezmirean”, încheie clujeanul, adresându-i-se arhitectului-şef.

Ligia Subţirică a refuzat constituirea unei comisii de specialişti

Totodată, clujenii s-au adresat şi viceprimarului Dan Tarcea cerându-i acestuia să analizeze proiectul, să ia în considerare obiecţiile ce le aduc şi să dispună constituirea unei comisii de specialişti.

”Pentru a cunoaşte şi mai bine cauza, vă rog respectuos să dispuneţi constituirea unei comisii de specialişti: arhitect, ingineri, constructori, să analizeze proiectul firmei Dico&Ţigănaş elaborat de Arh. Urb. Anamaria Popa şi însuşit ca realizare de Iustinian Orza. Menţionez că fostul Arh. Şef. Ligia Subţirică a refuzat constituirea unei astfel de comisii. Oare de ce? Sigur, domniile lor, specialiştii vor avea posibilitatea să se pronunţe în scris de oportunitatea construirii unui hotel de asemenea anvergură pe amplasamentul indicat. Consider că un proiect ca cel actual duce în derizoriu profesia de arhitect, iar zona în care este amplasat hotelul rivalizează cu proiectarea în pantă a terenurilor de fotbal.

Nu doresc să mă desconsider singur, fiind de acord cu constituirea unui „monstru” care ar produce ca ”locaţie” un dezechilibru urbanistic, de aceea nu sunt de acord cu construirea hotelului de apartamente. Nefiind de rea credinţă, mă raliez propunerii făcute de Dl. Arh. Adrian Iancu, care a recomandat execuţia unui proiect profesional, clădire P+2E, garsoniere vândute în timp. Acest tip de clădire s-ar încadra perfect urbanistic cu celelalte locuinţe din zonă, fiind în acelaşi timp respectată legislaţia în vigoare”, îi spune domnul Ionescu, viceprimarului Dan Tarcea.

4 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here