Celebra companie UiPath, controlată de Daniel Dines, și firma Recognos, care activează în producția de soluții software, sunt date în judecată de firma a doi cercetători clujeni pentru preluarea fără drepturi a unei tehnologii. Firma clujeană Neurodynamics, care aparține lui Raul Mureșan și Vlad Moca, cercetători în domeniul neuroștiințelor, acuză gigantul listat la bursa din New York și estimat la o valoare de peste 30 de miliarde de dolari că se folosește de tehnologia respectivă în pofida faptului că nu deține dreptul de proprietate intelectuală. Produsul dezvoltat de cei doi cercetători clujeni a ajuns la UiPath prin intermediul companiei Recognos, controlate de George și Andrei Roth. Ulterior, UiPath a cumpărat Recognos, iar foștii patroni au ajuns directori în cadrul ”unicornului”.

Firma clujeană Neurodynamics a deschis un proces împotriva companiilor Recognos România și a gigantului UiPath, estimat la peste 30 miliarde de dolari, în cadrul căruia cere recunoașterea drepturilor de autor și proprietate intelectuală pentru un soft. Este vorba despre o tehnologie de detectare a tabelelor de date constând în codul sursă al programului pentru calculator reprezentând un sistem de extragere de trăsături vizuale bazat pe funcționarea creierului uman și o rețea neurală artificială, care simulează principii de operare ale cogniției creierului anatomic și este aptă să învețe din experiența anterioară, precum și a produselor subsidiare acestei tehnologii dezvoltate de Neurodynamics. 

De asemenea, cei de la Neurodynamics au acuzat celelalte două companii de încălcarea drepturilor de autor în privința softului menționat anterior și de divulgarea ilegală a secretului comercial. În opinia celor doi cercetători care au dezvoltat tehnologia, valoarea ei este de un milion de euro, bani pe care îi cer de la Recognos și UiPath.

Potrivit dosarului, compania clujeană Recognos a apelat la Neurodynamics pentru dezvoltarea unei soluții tehnice de identificare optică a tabelelor în documente scanate.

Fiind vorba de un domeniu nou, netatonat, în care Recognos a prezentat o problemă, iar cei de la Neurodynamics s-au angajat să dezvolte o soluție. Între cele două companii s-a semnat un contract în care se stipulează că  soluția tehnică găsită va fi implementată într-un produs concret al Recognos. Însă, Neurodynamics va păstra drepturile de proprietate intelectuală asupra soluțiilor tehnice și prototipurilor dezvoltate. De asemenea, Recognos va dobândi o licență neexclusivă pentru utilizarea tehnologiei strict în produsul pentru care a fost dezvoltată de Neurodynamics.

Concret, Recognos a urmărit să dezvolte produsul Tabstract, o aplicație informatică în măsură să identifice vizual tabele în documentele scanate, respectiv să extragă din acestea informațiile relevante.

Contractul autoriza Recognos să utilizeze tehnologia doar în produsul Tabstract, urmând ca pentru a putea transmite sau vinde aplicația Tabstract, împreună cu tehnologia creată de cei doi cercetători clujeni, să se încheie un nou contract prin care aceștia să autorizeze transmiterea și să cedeze drepturile de autor.

În primăvara anului 2016, Neurodynamics a livrat către Recognos o primă variantă a proiectului de cercetare dezvoltat pentru Tabstract, iar după câteva luni au mai fost livrate fișierele sursă ale sistemului de extragere a trăsăturilor vizuale.

Produsul Tabstract a fost prezentat în cadrul conferinței Innoteque 2016, ocazie cu care a fost recunoscut public aportul Neurodynamics pentru crearea produsului.

În 2017, Recognos a primit de la Neurodynamics o variantă complexă a tehnologiei, antrenată pentru detecția inteligentă de tabele cu o acuratețe de peste 97%.

Unicornul a avut nas și a intrat pe fir

Potrivit datelor de la dosar, în pofida contractului încheiat Recognos a adaptat tehnologia și la alte aplicații, implementând-o în paralel și în alte platforme proprii.

În cursul anului 2018, Recognos a trecut în patrimoniul UiPath, la pachet cu tehnologia dezvoltată de Neurodynamics. În presă, tranzacția a fost prezentată ca prima afacere românească IT cotată la peste 1 miliard de dolari.

Cei de la Neurodynamics au cerut lămuriri vizavi de dreptul de proprietate intelectuală pe care îl au asupra tehnologiei dezvoltate, dar reprezentanții Recognos i-au asigurat pe cercetători că în urma acestei tranzacții vor fi recompensați pe măsură.

Transferul către UiPath a platformei de extragere de date este confirmat de George Roth, fondatorul pârâtei Recognos care a precizat că „tranzacția noastră cu UiPath s-a terminat. Ei au cumpărat platforma, inclusiv Tabstract”.

De altfel, șeful UiPath, Daniel Dines, a fost informat despre problemele care gravitau în jurul acestei tehnologii, dar s-a făcut că plouă.  

Ținând cont de acest aspect, este demn de luat în seamă că cei de la UiPath știau, înainte de pefectarea tranzacției cu Recognos, că licența nu este una exclusivă și că softul poate fi folosit doar pentru aplicația Tabstract.

”Corespondența cu CEO-ul UiPath, Daniel Dines (email din 5 aprilie 2018) și întâlnirile avute cu reprezentanții UiPath confirmă în integralitate că preluarea Tabstract s-a făcut în cunoștință de cauză și cu încălcarea drepturilor de autor ale Neurodynamics asupra TDT”, arată actele de la dosar.

În luna martie 2018 reprezentanții Neurodynamics au fost contactați telefonic de directorul general al Recognos, Andrei Roth, care le-a solicitat să cedeze în favoarea Recognos dreptul exclusiv asupra tehnologiei.

Solicitarea avea la bază intenția UiPath de a achiziționa produsul Tabstract. Or, acest produs nu putea fi vândut în condițiile în care Recognos nu avea dreptul de a transmimte tehnologia către UiPath în lipsa unui acord.

Potrivit unei corespondențe purtate între reprezentanții Neurodynamics și CEO-ul UiPath, Daniel Dines, rezultă că cel din urmă cunoștea produsul și faptul că Recognos nu avea dreptul de autor asupra programului. 

După câțiva ani, UiPath și Recognos spun că lucrau de mai mult timp la o tehnologie similară

În iunie 2018, a avut loc o întâlnire între CEO-ul UiPath, Daniel Dines,  Andrei Roth, care la data respectivă era director general la Recognos și, ulterior, a ajuns la UiPath și reprezentanții Neurodynamics. Toți au ajuns la concluzia că divergențele ar trebui soluționate pe cale amiabilă. Însă, de fapt, întâlnirea nu a fost altceva decât praf în ochi.

În 2019, UiPath ajunsese într-o fază avansată de dezvoltare a unei variante beta a unei platforme ce utilizează Tehnologia de Detectare a Tabelelor, iar ”unicornul” a preluat și echipa din cadrul Recognos care fusese responsabilă de implementarea tehnologiei TDT în aplicația Tabstract. Acest lucru s-a întâmplat în situația în care membrii echipei fuseseră instruiți chiar de către reprezentanții Neurodynamics. Membrii echipei respective primiseră documentația tehnică, manualele de funcționare și codul sursă.

Practic, cei de la UiPath urmăreau integrarea tehnologiei în produsele proprii, lucru care s-a și întâmplat.

Pe de altă parte, reprezentanții UiPath arată, în cadrul dosarului, că scopul principal al tranzacției cu Recognos din 2018 ar fi fost recrutarea unei echipe de ingineri a firmei pentru biroul clujean al UiPath, iar din prețul total al tranzacției, „(…) numai o mică parte a fost plătită de UiPath în considerarea produsului Smart Data Platform-SDP (produs informatic în care tehnologia de detectare a liniilor de tabel reprezenta doar una din funcționalitățile prezenta într-una dintre componentele integrante). (…)Anterior finalizării tranzacției dintre Recognos Inc. și UiPath Inc., a existat o corespondență emanând de la reclamantă (Neurodynamics – n.r.) către UiPath prin care aceasta se arăta interesată de o colaborare viitoare cu UiPath și propunea chiar acordarea unei licențe exclusive asupra tehnologiei de detecție de linii de tabel din documente. Reprezentantul UiPath Inc, (…), a răspuns imediat, explicând că nu este interesat de achiziția unei licențe exclusive, ci de posibilitatea de a lucra cu cei doi pentru a îmbunătăți algoritmul actual. (Dovadă că lucrurile au stat așa este și faptul că (i) UiPath nu a marketat niciodată tehnologia de detecție de linii de tabele în fața clienților săi; și (ii) din faptul că, pentru a îmbunătăți soluția de detectare de tabele furnizată de către Recognos, UiPath a început să studieze soluții de detectare de tabele dezvoltate de către alte companii (ex. Camelor, Tabula), astfel cum reiese din analiza comparativă realizată în luna decembrie, 2018. (…) codul aferent tehnologiei livrate de reclamantă către Recognos a fost rescris si îmbunătățit de către inginerii Recognos în C#, într-o operă distinctă, anterior livrării platformei SDP către UiPath”, arată explicațiile reprezentanților UiPath. 

Negocieri pe piața de IT: 13 milioane de dolari sau 50.000 de euro

La jumătatea anului 2019, cei de la Neurodynamics și-au dat seama, că, de fapt, erau duși cu vorba în mod sistematic. Astfel că au transmis celor de la UiPath o ofertă pentru produsul lor:  13.222.000 dolari pentru cesionarea licenței asupra Tehnologiei de Detectare a Tabelelor. Răspunsul a venit din partea lui Andrei Roth, care trecuse deja de la Recognos la UiPath. El a considerat că produsul valorează mult mai puțin: 50.000 de euro pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor.

Mai mult, cei de la Neurodynamics arată că după episodul celor două oferte, Recognos și UiPath au început să nege faptul că au avut ceva de-a face cu divulgarea sau dobândirea unei tehnologii pentru care nu beneficiau de drepturi de autor.

Astfel, negocierile s-au mutat în sălile de judecată.

Primul pas al dosarului în sălile de judecată clujene a fost unul împiedicat. Inițial, el a fost înregistrat la Tribunalul Comercial Cluj, însă instanța a decis că nu este de competența ei să judece acest proces, așa că l-a trimis la Tribunalul Cluj. Acolo el a fost distribuit judecătoarei Cristina Capotă care a formulat o cerere de abținere. Însă cererea a fost respinsă. După acest episod, judecătoarea a trimis dosarul la Curtea de Apel Cluj pe motiv că instanța pe care o reprezintă nu este competentă pentru judecarea litigiului.

”Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Tribunalului Cluj-Secţia Civilă, invocată de instanţă din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta NEURODYNAMICS SRL în contradictoriu cu pârâţii RECOGNOS ROMANIA SRL și UIPATH SRL, în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. Constată ivit conflictul negativ de competenţă, suspendă judecata cauzei şi dispune trimiterea dosarului către Curtea de Apel Cluj în vederea soluţionării conflictului de competenţă”, arată soluția pe scurt a judecătoarei Capotă.

După ce a ajuns la Curtea de Apel Cluj, instanța a decis că dosarul este de competența tribunalului Cluj, astfel că procesul a revenit la judecătorul care, inițial, a formulat cerere de abținere.

Grant câștigat de Neurodynamics pentru cercetări în neuroștiință 

Anul trecut Neurodynamics a câștigat un grant de 150.000 de euro acordat de Comisia Europeană pentru un proiect de cercetare în domeniul neuroștiinței, potrivit unui anunț al European Research Council. Proiectul câștigător se numește ”Large-scale platform for motion detection and fluorescence imaging in zebrafish models of neurological disorders” și este condus de cercetătorul canadian Kabashi Edor. Este singurul proiect care implică o entitate românească în lista celor 76 de proiecte câștigătoare ale granturilor europene, finanțate cu o sumă totală de 11,4 milioane de euro.

Tehnologie care simulează raționamentul creierului uman

Fondatorii Neurodynamics sunt cercetători de renume în domeniul neuroștiinței și sunt recomandați de o vastă experiență în cercetarea științifică. Misiunea fondatorilor a fost de a dezvolta un program pentru calculator care să se comporte ca un sistem vizual artificial și care să îi permită să conducă raționamente similare creierului uman pentru a identifica, extrage și prelucra informația regăsită în tabele grafice. Totodată, algoritmul urmează să învețe din experiența anterioară (machine learning).

Tehnologia realizată de Neurodynamics pentru Recognos este compusă în principal din:

  • Codul sursă al unui program pentru calculator reprezentând un sistem de extragere de trăsături vizuale care simulează principii de operare ale sistemului vizual uman, înglobând cunoștințe despre structurile din creier (cortex vizual) care contribuie la recunoașterea pattern-urilor vizuale complexe;
  • Arhitectura unei rețele neurale artificiale care poate fi antrenată pe aceste trăsături vizuale și integrată în aplicații concrete, cum este și situația Tabstract;
  • Detalii ale soluției tehnice necesare pentru implementarea în software a sistemului de extragere de trăsături vizuale și a rețelei neurale artificiale, incluzând parametrii preciși, componentele necesare, precum și implementarea algoritică și funcționarea fiecărei componente;
  • Baza de date antrenată de Neurodynamics ce permitea asamblarea rețelei neurale artificiale, respectiv regulile și principiile de structurare a bazei de date și a procesului de antrenare.

Prin dezvoltarea Tehnologiei, Neurodynamics a creat o operă digitală originală, fără precedent, al cărei potențial excedează cu mult detecția de tabele. Prin intermediul Tehnologiei se pot identifica, clasifica, sorta și stoca volume imense de date extrase din surse non-repetitive sau amorfe.

O afacere de miliarde de dolari

UiPath a fost înființată în urmă cu 15 ani de câțiva programatori, într-un apartament din București și a ajuns să fie listată la cea mai mare bursă de valori de pe glob, cea din New York.

Momentul este istoric pentru IT-ul românesc și chiar european, spun specialiștii despre reușita companiei, care a ajuns să valoreze peste 30 de miliarde de dolari.

Compania, care acum își are sediul în Statele Unite, este specializată în roboți software pentru automatizarea sarcinilor de la birou, adică pentru ușurarea sarcinilor repetitive din firme și organizații. Altfel spus, roboții se ocupă de chestiuni de „rutină″, care consumă timp, precum prelucrarea cererilor din instituții sau procesarea de facturi, chitanțe și contracte.

Google și CIA se numără printre clienții companiei care, odată cu listarea la bursă, a ajuns să fie evaluată la peste 37 de miliarde de dolari. 


Citește și: Sindicatele din Cluj-Napoca, o gaură neagră pentru banii contribuabililor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here